ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

สธ.ส่งหนังสือด่วน ถึงผบ.ตร ผู้ขาย-แปรรูปกัญชา ไม่ขออนุญาต จับได้ทันที 4 กรณี


กัญชา สธ. ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึง ผบ.ตร. ผู้ขาย-แปรรูปกัญชา ไม่ขออนุญาต 4 กรณีนี้ จับได้ทันที

วันนี้ ( 27 ก.ค.65) กระทรวงสาธารณสุข ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เรื่องการดำเนินคดีกับผู้ที่ไม่ขออนุญาตศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือ จำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า โดยระบุว่า

ตอนหนึ่งของหนังสือ ระบุว่า เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงสาธารณสุข จึงขอแจ้งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 ดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีกับบุคคล หรือ นิติบุคคลใดที่ไม่ดำเนินการตาม มาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว ในกรณีดังต่อไปนี้

1.ไม่ขออนุญาตศึกษาวิจัยกัญชา
2. ไม่ขออนุญาตส่งออกกัญชา
3. ไม่ขออนุญาตจำหน่ายกัญชา
4. ไม่ขออนุญาตแปรรูปกัญชาเพื่อการค้า


BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงสาธารณสุข

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark