ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

เช็กขั้นตอนที่นี่ ประกันสังคม ม.33 – ม.39 รับเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท ผ่านพร้อมเพย์ได้แล้ว


ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่างๆ ประเด็นเรื่องประกันสังคม ม.33 – ม.39 รับเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท ผ่านพร้อมเพย์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้โพสต์ข้อมูลสำหรับคุณแม่ยุคใหม่ ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 สามารถรับเงินสงเคราะห์บุตรจาก “ประกันสังคม” ได้ 800 บาทต่อเดือนต่อคน คราวละไม่เกิน 3 คน โดยสามารถรับผ่านพร้อมเพย์ได้ไม่เสียค่าธรรมเนียม แล้ว โดยมีขั้นตอนที่ง่ายๆ ดังนี้

ผู้ที่ต้องการรับ เงินสงเคราะห์บุตร โดยรับผ่านพร้อมเพย์ สามารถยื่นบัตรประจำตัวประชาชน และ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ลงทะเบียนผ่านธนาคารเจ้าของบัญชี ทั้งนี้ ไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกับสำนักงานประกันสังคมในการขอรับประโยชน์ทดแทน

นอกจากนี้ หากต้องการยื่นเรื่องหรือแจ้งเปลี่ยนวิธีรับเงินผ่าน พร้อมเพย์ สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก สำนักงานประกันสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือหากมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506

BUGABOONEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม และเพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark