ข่าวในหมวด ข่าวประชาสัมพันธ์

ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี กรุ๊ป เชิญชวนนิสิตนักศึกษาส่งผลงานประกวด ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

“ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี กรุ๊ป” เชิญชวนนิสิตนักศึกษา และผู้จบการศึกษาอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานประกวดความคิดสร้างสรรค์ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท และสิทธิ์เข้า
ทำงานในบริษัทชั้นนำ” 
ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี กรุ๊ป กลุ่มบริษัทโฆษณาชั้นนำของไทย เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสถาบันอุดมศึกษา สายนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การตลาด สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม หรือ ผู้ที่จบการศึกษาอายุไม่เกิน 25 ปี ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบความท้าทายที่สนใจทำงานในสายงาน สื่อสารโฆษณา สื่อสารการตลาด และ Data for Communication สมัครเข้าร่วมโครงการ “Creative Divergence Academy” (CDA Academy) โดยสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถตอบโจทย์ทางการตลาดได้จริง ส่งเข้าประกวดชิงทั้งเงินรางวัลรวม 150,000 บาท และตำแหน่งงานในบริษัทโฆษณาสื่อสารแนวหน้าของไทย ส่งผลงานเข้าประกวดได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565


กติกาการสมัคร

1.     ผู้สมัครต้องเป็นนิสิต นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ของสถาบันอุดมศึกษา สายนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การตลาด สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม หรือ ผู้ที่จบการศึกษาอายุไม่เกิน 25 ปีเท่านั้น
2.     ส่งผลงานรายบุคคล 1 ผลงาน/ คน เท่านั้น
3.     ผลงานต้องมาจากการสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิใช่ลอกเลียนแบบ หรือนำผลงานของผู้อื่นมาประกวด
4.     รับสมัคร Online เท่านั้น ที่ http://www.cda-academy-th.com/Identity/Account/Login
5.     การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นสิ้นสุด


ขั้นตอนการสมัคร

1. ผู้สมัครทุกคนจะต้องส่งใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรนักศึกษา/สำเนาบัตรประชาชน  และผลงานเข้าร่วมแข่งขัน 1 ชิ้น ตามโจทย์ที่กำหนด  ซึ่งคณะกรรมการจะคัดเลือกเหลือจำนวน 40 คน เพื่อนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ
2. ผู้เข้ารอบทั้ง 40 คน จะนำเสนองานด้วยตนเองผ่าน ZOOM ซึ่งคณะกรรมการจะคัดเลือกเหลือจำนวน 20 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ
3. ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 20 คน จะได้รับการฝึกอบรม (Workshop) ที่บริษัท Far East Fame Line DDB เป็นระยะเวลา 2 วัน ซึ่งจะเป็นการฝึกปฎิบัติที่เน้นการทำงาน  ที่ตอบโจทย์ทางการตลาด  และการสื่อสาร
4. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับโจทย์ที่ 2 ซึ่งเป็นสินค้าจริง
5. ผู้เข้าร่วมโครงการนำเสนอต่อคณะกรรมการคนละไม่เกิน 10 นาที ประกาศผลและมอบรางวัล


รางวัล

MVP 1 เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
MVP 2 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
MVP 3  เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
Special Awards  เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
ทุกรางวัลมีสิทธิ์ในการเลือกเข้าทำงานในบริษัท สหพัฒนพิบูล , Far East Fame Line DDB,
Data First,Spring Board Plus หรือ Integrated Communication

ติดต่อสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.cda-academy-th.com หรือ www.facebook.com/CDAacademyTH สอบถามได้ที่อีเมล์ cda@fareastfamelineddb.com

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark