ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

ศาลปกครองสูงสุด จะวินิจฉัยคดี แอชตัน อโศก ปลายปีนี้

ข่าวภาคค่ำ - ศาลปกครองสูงสุด จะวินิจฉัยคดีคอนโดมิเนียม "แอชตัน อโศก" ภายในสิ้นปีนี้ และล่าสุด ตุลาการผู้แถลงคดี เห็นควร "ยกฟ้อง" ประเด็นที่โครงการทำทางเข้าออกรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ 

ศาลปกครองสูงสุด ได้นัดพิจารณาคดีคอนโดมิเนียมหรู แอชตัน อโศก ASHTON ASOKE ครั้งแรกในวันนี้ หลังจากที่ศาลปกครองชั้นต้น พิพากษาให้ เพิกถอนใบอนุญาต ก่อสร้างคอนโดมิเนียม แอชตัน อโศก สูง 50 ชั้น ในซอยสุขุมวิท 21 พื้นที่เขตวัฒนา เพราะโครงการก่อสร้าง รุกล้ำพื้นที่สาธารณะ ที่ได้มาจากการเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ในกิจการขนส่งสาธารณะ แต่กลับนำมาเป็นทางเข้า-ออก อีกทั้งทำเลที่ตั้งโครงการ อยู่ติดถนนอโศกมนตรีี ที่มีความกว้าง 13 เมตร ไม่ถึง 18 เมตรตามที่ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร กำหนด ว่าการจะสร้างอาคารสูงขนาดใหญ่พิเศษได้ ถนนสาธารณะจะต้องกว้างไม่น้อยกว่า 18 เมตร

ในการแถลงคดีของตุลาการผู้แถลงคดี สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับทางเข้า-ออกคอนโดมิเนียม ว่า การที่ รฟม. อนุญาตให้ใช้ที่ดินที่ได้มาจากการเวนคืนเพื่อเข้า-ออกอาคารดังกล่าวได้นั้น ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการเพื่อการขนส่งสาธารณะ อีกทั้งเอกชนได้ชำระค่าเช่าที่ดิน ให้ รฟม. แล้วกว่า 97.6 ล้านบาท ตุลาการ จึงมีความเห็นควร "ยกฟ้อง"

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ องค์คณะในศาลปกครองสูงสุดจะทำคำวินิจฉัยและคำพิพากษาซึ่งจะสอดคล้องหรือตรงกันข้าม กับความเห็นของตุลาการผู้แถลงคดีก็ได้ และคำพิพากษาคดีนี้ มีความสำคัญเพราะจะได้ใช้เป็นบรรทัดฐานกับทุกโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่อไป

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark