ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

ครม.เห็นชอบลดอัตราเงินสมทบ ม.33 และ ม.39

ข่าวสังคม 21 กันยายน 2565 - สนามข่าว 7 สี - ที่ประชุม ครม.เห็นชอบลดอัตราเงินสมทบ ให้นายจ้าง แรงงานกลุ่ม ม.33 และ 39 รวม 3 งวด เริ่มเดือน ตุลาคมนี้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. มติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือ ลดเงินสมทบนายจ้าง และแรงงานผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิม 5 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง เหลือฝ่ายละ 3 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง ส่วนมาตรา 39 ให้ปรับลด จากเดือนละ 432 บาท เหลือเดือนละ 240 บาท เริ่มตั้งแต่งวดเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2565 เป็นเวลา 3 เดือน และฝ่ายรัฐบาล ยังส่งเงินสมทบในอัตราเดิม คือ 2.75 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง

สำหรับมาตรการลดเงินสมทบเพื่อช่วยเหลือแรงงาน จะทำให้เหลือเงิน 576-900 บาทต่อคน รวมเป็นเงินสมทบลดลงประมาณ 9,080 ล้านบาท ซึ่งแรงงานสามารถนำเงินส่วนนี้ ไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยแบ่งเบารายจ่ายนายจ้าง ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการลงทุน เป็นเงินกว่า 7,964 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้สถานประกอบการสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่องในระบบเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ เงินสมทบที่ลดลงจากนายจ้าง และแรงงาน กว่า 17,044 ล้านบาท จะกลายเป็นเม็ดเงินที่นำมาใช้จ่ายภายในประเทศ ช่วยหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจของไทยต่อไป

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark