ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ร้องตรวจสอบ ถนน อบต.คลองนิยมยาตรา สร้าง 2 เดือนพัง

ข่าวภาคค่ำ - ชาวบ้านร้องเรียน โครงการก่อสร้างถนนของ อบต. แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ราคาเกือบ 2 ล้านบาท แต่สร้างเสร็จเพียง 2 เดือน ก็แตกร้าว เป็นหลุม คุณสุธาทิพย์ ผาสุข ลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้ มีรายงาน

สภาพถนนแตกร้าว บางช่วงเป็นหลุมชำรุด ทั้งที่เพิ่งสร้างเสร็จได้เพียง 2 เดือน คือความแคลงใจของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งสะท้อนผ่านคอลัมน์หมายเลข 7 อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการแก้ไขให้ถนนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

คอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม พบถนนจุดที่ชาวบ้านร้องเรียน เป็นถนนที่เชื่อมต่อกับโครงการขยายพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกะบัง หมู่ที่ 1 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา ได้ว่าจ้างเอกชนรับเหมาในวงเงิน 2,664,888 บาท มีปลัด อบต. เป็นประธานตรวจรับการจ้าง

ปลัด อบต.คลองนิยมยาตรา อธิบายโครงการขยายพื้นถนน ซึ่งมีปริมาณงานทุบรื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิม พร้อมเทคอนกรีตขยายพื้นใหม่กว้าง 2 เมตร ยาว 500 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ ว่าเป็นคนละส่วนกับพื้นถนนที่ชำรุด ขณะที่โครงการขยายฯ ได้ก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ และสิ้นสุดสัญญาจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นไปเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณดังกล่าว

ส่วนกรณีผิวถนนเกิดรอยแตกร้าว และเป็นหลุม ที่ชาวบ้านร้องเรียน ปลัด อบต. ชี้แจงว่า อาจมีสาเหตุมาจากอายุการใช้งาน และพบว่ามีมาตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างโครงการขยายฯ เนื่องจากถนนดังกล่าวนี้ เป็นเส้นทางลัดที่ประชาชนใช้สัญจรเป็นจำนวนมาก เพราะสามารถเชื่อมต่อออกไปถนนบางนา-ตราด ได้

เบื้องต้น หลังจากนี้ ผู้บริหาร อบต.คลองนิยมยาตรา จะหารือและพิจารณาดำเนินการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุดอีกครั้ง พร้อมยืนยันว่า การใช้งบประมาณดำเนินการโครงการต่าง ๆ ของ อบต. ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และคำนึงถึงความคุ้มค่า

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark