ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

ไฟเขียวแก้กฎ ก.พ.เพิ่ม โรคจิต-โรคอารมณ์ผิดปกติ ห้ามรับราชการ


 

ครม.ไฟเขียวแก้กฎ ก.พ.เพิ่มโรคจิต และ โรคอารมณ์ผิดปกติ ลักษณะต้องห้ามรับราชการ พร้อมยกเลิกโรควัณโรค ออกจากลักษณะต้องห้าม

โรคจิตโรคอารมณ์ผิดปกติห้ามรับราชการ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.…..ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เสนอ ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรคฉบับนี้ เป็นการปรับปรุงกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 ที่กำหนดลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน

โดยได้แก้ไขได้เพิ่มโรคจิต (Psychosis) หรือโรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) ที่มีอาการเด่นชัดรุนแรง หรือเรื้อรังและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ เป็นลักษณะต้องห้าม พร้อมกันนี้แก้ไขยกเลิก “โรควัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ” ออกจากลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะเข้ารับราชการพลเรือน เนื่องจากโรควัณโรคมีแนวโน้มที่ลดลง และใช้เวลาในการรักษาประมาณ 2 สัปดาห์ สามารถหายได้

ทั้งนี้โรคอื่นๆ ยังคงกำหนดเป็นลักษณะต้องห้ามตามเดิม มีดังนี้
.
1.โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
2.โรคติดยาเสพติดให้โทษ
3.โรคพิษสุราเรื้อรัง
4.โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรัง ที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก กรมประชาสัมพันธ์

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark