ข่าวในหมวด สะเก็ดข่าว

สะเก็ดข่าว : ไม่ใช้เวที

สะเก็ดข่าว 22 กันยายน 2565 - ไปชมการเปิดงานที่ต้องเห็นใจเวที ไปที่จังหวัดศรีสะเกษ

ไปที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ในพิธีเปิดกิจกรรม ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี งานนี้มีเวทีพิธีเปิด แต่ไม่มีใครใช้เปิดงาน ขนาดประธาน คุณอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัด ยังกล่าวเปิดข้างล่างเลย ซึ่งก็เพราะยืนหน้าเวทีพื้นที่ไม่พอ คนยืนข้าง ๆ ก็เปิดกันข้าง ๆ ส่วนเวที ไว้ถ่ายรูปก็พอ 

น้องที่โบกธงคงดีใจ มาใช้เวทีสักที จะได้ไม่เตรียมไปเปล่า

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark