ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

จับตา ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยุบ ศบค.

เช้านี้ที่หมอชิต - วันนี้ต้องจับตาดูว่าจะเป็นการประชุมนัดสุดท้ายของ ศบค. หรือไม่ หลังจากที่โรคโควิด-19 กำลังจะถูกลดระดับความรุนแรงเหลือแค่เป็นโรคเฝ้าระวัง ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้

พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะประธาน ศปก.ศบค. เปิดเผยว่า นอกจากประเมินสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 รับทราบความคืบหน้าของการผลิตวัคซีนของไทย และแผนการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นโรคระบาดไม่รุนแรงแล้ว ศปก.ศบค.จะเสนอให้ ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ใช้ควบคุมการระบาดของโควิด-19 มาตั้งแต่เริ่มการระบาดในปี 2563 

หากที่ประชุมเห็นชอบยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หน่วยงานทั้ง ศบค.- ศปก.ศบค. รวมถึงคำสั่งประกาศต่าง ๆ ก็ต้องยุบ-เลิกทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ และการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก็เพื่อให้ประชาชนกลับเข้าสู่วิถีชีวิตปกติให้มากที่สุด เพราะประเทศกำลังเดินหน้าไปได้ด้วยดี ทั้งการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ

และหลังยุบ ศบค. จากนี้จะเป็นหน้าที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ในการกำกับดูแลและใช้ พ.ร.บ โรคติดต่อควบคุมการระบาด

ส่วนที่ห่วงกังวลว่าการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะกระทบกับการดูแลสถานการณ์ทางเมืองช่วงวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยปม 8 ปีการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือไม่ เรื่องนี้เลขาธิการ สมช. ไม่ห่วง โดยบอกมีกฎหมายอื่นรองรับอยู่แล้ว และงานด้านการข่าวก็ไม่มีรายงานความเคลื่อนไหวใช้ความรุนแรงแต่อย่างใด

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark