ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

วันนี้ เปิดลงทะเบียนคนละครึ่ง อีกกว่า 3 ล้านสิทธิ

เช้านี้ที่หมอชิต - สำหรับ คนละครึ่ง เฟส 5 กระทรวงการคลัง เปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมได้วันนี้วันแรก มีสิทธิคงเหลืออีกเพียง 3.09 ล้านสิทธิเท่านั้น

สิทธิจำนวน 3.09 ล้านสิทธิ คือ สิทธิจากประชาชนกลุ่มที่ได้รับสิทธิแล้ว แต่ไม่ได้มีการใช้จ่ายครั้งแรก ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางกระทรวงการคลัง จึงได้นำสิทธิคงเหลือดังกล่าว มาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรอบใหม่ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2565 เวลา 06.22 น. ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ ไม่ว่าจะเคยหรือยังไม่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่ง โดยผู้ที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 และไม่เคยถูกระงับสิทธิ ถูกเรียกเงินคืน หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการหรือโครงการอื่น ๆ ของรัฐ

ล่าสุด โครงการคนละครึ่ง เฟส 5 มียอดใช้จ่ายรวม มากกว่า 25,500 ล้านบาท แบ่งเป็นผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายเดิม กว่า 23 ล้านคน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสมมากกว่า 25,000 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายใหม่ ไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งมาก่อน กว่า 150,000 คน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสมมากกว่า 171 ล้านบาท

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark