คลิปอื่นๆ

น้ำท่วม 2565 เผยภาพดาวเทียม เทียบพื้นที่น้ำท่วมไทยปีนี้ กับปี 54 ยังต่างกัน 3 เท่า


น้ำท่วม 2565 GISTDA เผยข้อมูลภาพดาวเทียม เปรียบเทียบพื้นที่น้ำท่วมไทย ปี 2565 กับ ปี 2554 พบปริมาณน้ำท่วมขังยังต่างกัน 3 เท่า

อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดของไทย ยังคงวิกฤต หลายพื้นที่มีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ตามที่มีรายงานข่าวนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ต.ค.65 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้เปิดเผยข้อมูลภาพจากดาวเทียมเปรียบเทียบพื้นที่น้ำท่วมไทยช่วงเดือนกันยายน 2554, 2564 และ 2565 พบว่ายังต่างกัน 3 เท่า

โดยข้อมูลจาก GISTDA ระบุว่า ปี 2554 มีปริมาณน้ำท่วมขังทั่วประเทศ จำนวน 15,996,150 ไร่, ปี 2564 จำนวน 5,648,252 ไร่ และในปี 2565 (ล่าสุด) พบพื้นที่น้ำท่วมขังจำนวน 5,331,739 ไร่ ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 พบว่าปริมาณน้ำท่วมขังในปัจจุบันยังห่างอยู่ 3 เท่าตัว

สถานการณ์น้ำในปัจจุบัน หลายคนเป็นกังวลอย่างยิ่งว่าจะท่วมหนักเหมือนเมื่อ 10 ปีก่อนหรือไม่ เพราะด้วยปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างไม่ขาดสายทำให้เกิดน้ำสะสมในหลายพื้นที่ ประกอบกับพายุโนรูที่เพิ่งแผลงฤทธิ์ไปสดๆร้อนๆ ส่งผลให้เกิดความเสียหายและน้ำท่วมในหลายพื้นที่

อีกทั้งปริมาณน้ำในลำน้ำและอ่างเก็บน้ำหลายแห่งเริ่มล้นแล้ว ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมเพิ่มมากขึ้น พื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลกระทบทุกหย่อมหญ้าสร้างความเสียหายในหลายพื้นที่โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูลที่มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงมากขึ้น น้ำระบายไม่ทัน รอการระบาย

สิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือปริมาณฝนที่ตกลงมาเพิ่มเติมในพื้นที่ที่จะส่งผลให้น้ำท่วมเพิ่มสูงขึ้น รวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

หากมองย้อนกลับไปในช่วงของปี 2554 และปี 2564 ของเดือนกันยายน จะเห็นได้ว่าปี 2554 ประเทศไทยมีพื้นที่น้ำท่วมขังมากกว่าปี 2565 แต่ทั้งนี้ปรากฏการณ์ลานีญาที่เกิดขึ้นส่งผลให้ฝนมาเร็วกว่าปี 2564

ส่องมวลน้ำรายภูมิภาค เปรียบเทียบระหว่างปีมหาอุทกภัย 2554 กับปีปัจจุบัน 2565

กันยายน 2554
-ภาคเหนือ 350,015 ไร่
-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,412,704 ไร่
-ภาคกลาง 9,702,429 ไร่
-ภาคตะวันออก 1,207,294 ไร่
-ภาคตะวันตก 258,127 ไร่
-ภาคใต้ 65,581 ไร่
.
กันยายน 2565
-ภาคเหนือ 154,456 ไร่
-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,955,311 ไร่
-ภาคกลาง 2,814,646 ไร่
-ภาคตะวันออก 147,844 ไร่
-ภาคตะวันตก 259,481 ไร่
-ภาคใต้ 0 ไร่


BUGABOONEWS
ข้อมูลจาก GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), Ch7HD

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark