ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

เคาะตรึงราคาก๊าซหุงต้ม ถึงสิ้นปี 65

รายการข่าว,ข่าวในประเทศ 21 ตุลาคม 2565 - สนามข่าว 7 สี - แม้ราคาก๊าซหุงต้มจะยังไม่ลด แต่ก็ยืนยันว่าไม่ปรับขึ้นราคา ภาครัฐประชุมกันเรียบร้อย เคาะออกมาว่า ตรึงราคาก๊าซหุงต้มยาวไปจนถึงสิ้นปี 2565 เพื่อลดผลกระทบค่าครองชีพของประชาชน

จากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างยูเครน-รัสเซีย ส่งผลให้เกิดวิกฤตราคาพลังงานทั่วโลก เงินเฟ้อ ภาพรวมเศรษฐกิจ และค่าครองชีพของประชาชน ทำให้การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. ครั้งล่าสุด ตัดสินใจ ตรึงราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม หรือ ก๊าซ LPG ในประเทศ ให้อยู่ที่ 408 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ส่งผลต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2565) มีฐานะกองทุนสุทธิ ติดลบมากกว่า 126,000 ล้านบาท แยกเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 84,126 ล้านบาท บัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 42,564 ล้านบาท แต่ก็เพื่อที่จะช่วยลดผลกระทบค่าครองชีพของประชาชน โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ กบน. พิจารณาบริหารจัดการเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับแนวทางการทบทวนการกำหนดราคาก๊าซ LPG ต่อไป

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark