ข่าวในหมวด สะเก็ดข่าว

สะเก็ดข่าว : ลืมตัว

สะเก็ดข่าว 22 พฤศจิกายน 2565 - ไปที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นงานเปิดบ้านวิชาการ วิชาชีพ ให้น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ได้นำผลงานของน้อง ๆ ที่น่าสนใจ มาแสดงกันเยอะ

อย่างที่เห็นนี่ เป็นหลอดชีวภาพ ทำจากผงวุ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่วนนี่แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ โชว์การออกแบบเสื้อผ้า ที่เห็นนิ่ง ๆ ไม่ใช่หุ่น แต่เป็นนักศึกษารับบทหุ่นโชว์เสื้อ ก็ต้องนิ่งแบบนี้ แต่ไม่ได้นิ่งตลอดงาน โปรดสังเกตคนขวาลืมตัว ตบมือเฉยเลย

ลืมตัวแล้วหนึ่ง รู้ตัวก็โพสต่อแก้เขินทันที

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark