ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

ไฟเขียว ร่างกฎหมายใหม่! ผู้บริโภคต้องรู้ สินค้าชำรุดภายใน 2 ปี คนขายต้องรับผิดชอบ

กฎหมายสินค้าชำรุด


ผู้บริโภคต้องรู้ ครม.เห็นชอบ ร่างกฎหมายใหม่ สินค้าชำรุดภายใน 2 ปี ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบ

กฎหมายสินค้าชำรุด เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 65 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... กำหนดความรับผิดของผู้ประกอบการธุรกิจในความชำรุดบกพร่องของสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รวมถึงสินค้าอื่นที่อาจกำหนด โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดชอบระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันส่งมอบสินค้า

ทั้งนี้ ได้กำหนดสิทธิของผู้บริโภค โดยสามารถเรียกให้ผู้ประกอบธุรกิจซ่อมแซมสินค้า, เรียกให้ผู้ประกอบธุรกิจเปลี่ยนสินค้า, ขอลดราคาสินค้า หรือเลิกสัญญา โดยการใช้สิทธิดังกล่าวไม่กระทบต่อสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นจากผู้ประกอบธุรกิจ  ฯลฯ

โดยได้กำหนดข้อยกเว้นให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้องรับผิด ในกรณีผู้บริโภคได้รู้อยู่แล้วในเวลาซื้อขายว่าสินค้านั้นมีความชำรุดบกพร่อง, ผู้บริโภคได้ดัดแปลงสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบธุรกิจจนเป็นเหตุให้เกิดความชำรุดบกพร่อง, ผู้บริโภคไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จำเป็นและสมควรเพื่อการบำรุงรักษาสินค้าที่ระบุในคู่มือการใช้งาน

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก กวาง ไตรศุลี ไตรสรณกุล

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark