ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

เงินเข้า 24 พ.ย.65 ธ.ก.ส.โอน เงินประกันรายได้ข้าว รอบแรก งวด 1-6 เตรียมรับเงิน


นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประกันรายได้ ปี 2565/66 (ปี 4) จำนวน 6 งวด จาก 33 งวด แล้ว ซึ่ง หลักเกณฑ์ต่างๆ ในโครงการฯ ยังคงหลักการเช่นเดิม

ทั้งนี้ หลังจากประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงแล้ว ธ.ก.ส. จะโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง โดยงวดที่ 1 - งวดที่ 6 ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินได้ในวันที่ 24 พ.ย. 2565 นี้ ซึ่งจะครอบคลุมกลุ่มเกษตรกรร้อยละ 73 ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีราคาเกณฑ์ กลางอ้างอิงและส่วนต่างการชดเชยสำหรับเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวในแต่ละงวด

สำหรับในงวดที่ 7 - งวดที่ 33 ก็จะประกาศทุก 7 วัน ขอให้ติดตามการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงได้ที่ เว็บไซต์กรมการค้าภายใน www.dit.go.th วิทยุชุมชน หรือเสียงตามสาย

ตรวจสอบชื่อบัญชีให้ตรง ทะเบียนเกษตรกร! รับเงินช่วยเหลือ 6 งวดรวด เช็กเงินเข้าวันไหน

โดยตรวจสอบการโอนเงินผ่านเว็บไซต์ ธ.ก.ส. มีขั้นตอนดังนี้

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com
2.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
3.หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก จะมีรายละเอียดบัญชี จำนวนเงิน และ โครงการช่วยเหลือที่ได้รับ

BUGABOONEWS ขอบคุณข้อมูล กรมการค้าภายใน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.dit.go.th/Content.aspx?m=1120&c=47301

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark