ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

เงินประกันรายได้ข้าวโอนแล้ว! ธ.ก.ส.ทยอยโอนให้ชาวนาแต่ละจังหวัด ใครได้วันไหนเช็กเลย

จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเห็นชอบให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. ดำเนินมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไม่ว่าจะโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โครงการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งวันที่ 24 พ.ย.2565 ทั้ง 2 โครงการ ธ.ก.ส. ได้ทยอยโอนงวดแรกให้ชาวนาแล้วในพื้นที่ 14 จังหวัดก่อน นอกจากนี้ทาง ธ.ก.ส. ยังแจ้งกำหนดการโอนเงินสำหรับพื้นที่ภาคอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.วันที่ 24 พ.ย. 2565 โอนรวม 804,017 ครัวเรือน จำนวนเงิน 10,015.485 ล้านบาท
ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดตาก จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย  จังหวัดพะเยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดจังหวัดลำพูน
2.วันที่ 25 พ.ย. 2565 โอนรวม 985,871 ครัวเรือน จำนวนเงิน 10,841.001 ล้านบาท
ในพื้นที่จังหวัดลำปาง จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดอุบลราชธานี
3.วันที่ 26 พ.ย. 2565 โอนรวม 978,459 ครัวเรือน จำนวนเงิน 11,036.883 ล้านบาท
ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดยโสธร
4.วันที่ 27 พ.ย. 2565 โอนรวม 980,489 ครัวเรือน จำนวนเงิน 11,369.183 ล้านบาท
ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองคาย จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์จังหวัดจังหวัดชัยภูมิ
5.วันที่ 28 พ.ย. 2565 โอนรวม 546,458 ครัวเรือน จำนวนเงิน 7,354.491 ล้านบาท
ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดชัยนาท จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัด ปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนองจังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล ก.ท.ม. และจังหวัดเลย

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรงตามข้อมูลที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งผ่านการประชุมของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและเกณฑ์กลางอ้างอิงฯ งวดที่ 1-6 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 รวมทั้งสิ้น 1.68 ล้าน จำนวนเงิน 4,516.88 ล้านบาท

เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ผ่านทางเว็บไซต์ ธ.ก.ส. >>> https://chongkho.inbaac.com/

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูล ธ.ก.ส.

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark