ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : สาวไส้ สนามกีฬาเทศบาลตำบลคลองปาง จ.ตรัง

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ สาวไส้โครงการสนามกีฬาเทศบาลตำบลคลองปาง ที่จังหวัดตรัง ซึ่งตอนนี้ถูกทิ้งร้าง ไม่ได้ใช้ประโยชน์มานานเกือบ 3 ปี อีกทั้งยังมีข้อสังเกตเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น ติดตามรายละเอียดกับคุณสุธาทิพย์ ผาสุข

ต้นหญ้า และวัชพืชต่าง ๆ ที่ขึ้นรกสูง กระจายปกคลุมเป็นวงกว้าง และอุปกรณ์กีฬาประตูฟุตบอลที่ชำรุด คือสภาพจริงของสนามกีฬาเทศบาลตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ซึ่งขณะนี้ ถูกทิ้งร้าง ไม่ได้ใช้ประโยชน์มานานเกือบ 3 ปี

สนามกีฬาเทศบาลตำบลคลองปางแห่งนี้ เป็นโครงการก่อสร้างที่เกิดขึ้นในสมัย นายสมชาย ศรีวิรัตน์ นั่งเป็นนายกเทศมนตรี แต่ปัจจุบันหมดวาระไปแล้ว ใช้งบประมาณ 4.99 ล้านบาท มีห้างหุ้นส่วนจำกัดวงศ์สวัสดิ์ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง นายนรินทร์ ศรีทอง เป็นประธานกรรมการตรวจรับการจ้าง นายปริตตะ ปานวุ่น และนางณัฐธิดา หลวงคลัง เป็นกรรมการตรวจรับการจ้าง

คอลัมน์หมายเลข 7 ค้นหาข้อมูลย้อนหลัง พบว่า ระหว่างที่โครงการดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง ในปี 2562 ขณะนั้น ได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณในลักษณะที่ส่อว่าจะไม่โปร่งใส เช่น การจัดซื้อจัดจ้างรายการหญ้านวลน้อย ซึ่งระบุปริมาณงาน 20,000 ตารางเมตร คิดราคาสูงถึงตารางเมตรละ 60 บาท ในขณะที่ เมื่อเทียบกับราคาตลาดตอนนั้น หญ้านวลน้อย มีราคาอยู่ที่ตารางเมตรละประมาณ 14-20 บาท และการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา เช่น การถมดินและปลูกหญ้า ที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ถูกต้องตามแบบแปลนที่กำหนด แต่กลับมีการตรวจรับและส่งมอบ พร้อมกับเซ็นรับเงินเบิกจ่ายเรียบร้อย กระทั่งมีการเข้าไปตรวจสอบโดยหน่วยงานในพื้นที่ กระทั่งปัจจุบัน พบว่า มีมูลของการทุจริต อยู่ระหว่างการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

เมื่อโครงการ ซึ่งใช้งบประมาณไปเกือบ 5 ล้านบาท แต่กลับไม่ได้ใช้ประโยชน์ ถูกทิ้งร้าง ไร้หน่วยงานเข้ามาดูแลรับผิดชอบ จนปัจจุบันแทบไม่เหลือเค้าโครงสภาพความเป็นสนามกีฬา ทำให้ภาคประชาสังคมเรียกร้องให้หน่วยงานตรวจสอบเข้ามาติดตามสภาพปัญหา และหาทางแก้ไขอีกครั้ง

ด้านทีมผู้บริหารเทศบาลตำบลคลองปาง ซึ่งเพิ่งเข้ามาทำหน้าที่ได้ปีกว่า อธิบายชี้แจงสภาพโครงการ บอกว่า อยู่ในระหว่างการตรวจสอบความบกพร่องการชำรุด และที่ผ่านมา ทางเทศบาลได้ประสบปัญหาด้านการสื่อสารกับทางผู้รับเหมา ซึ่งไม่ยอมเข้ามาดำเนินการแก้ไขตามสัญญา

ตลอดการติดตามโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตรัง คอลัมน์หมายเลข 7 พบว่า ยังมีโครงการก่อสร้างอีกจำนวนไม่น้อย ที่เบิกจ่ายใช้งบประมาณไปแล้ว แต่สุดท้ายกลับไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง ยอมรับว่า ในแง่ของการตรวจสอบหาคนรับผิดชอบ มีอุปสรรคพอสมควร

ความผิดปกติสงสัยว่า อาจมีการทุจริตคอร์รัปชันของโครงการ และงบประมาณที่ถูกใช้ไปเกือบ 5 ล้านบาท แต่ไม่สามารถทำให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างแท้จริง จะคลี่คลายได้ภายในสิ้นปีนี้ได้หรือไม่ ยังต้องติดตามต่อไป เช่นเดียวกับการขยายผลหาตัวคนรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งหากมีความคืบหน้า เราจะนำมาเสนอต่อไป

ขอบคุณภาพจาก : ชมรม STRONG ต้านทุจริตภาคใต้

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark