ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ดัดแปลงอาคารเลี้ยงนกกลางชุมชน ปัญหาที่ยังแก้ไม่ตก เสมือนการคอร์รัปชัน

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 ยังติดตามข้อร้องเรียนการทำหน้าที่ของข้าราชการในการแก้ไขปัญหาบ้านรังนกในเขตชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาที่สั่งสมในสังคมไทย เสมือนการทุจริตคอร์รัปชัน ล่าสุด มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อหาทางออกเรื่องนี้ เป็นอย่างไร ติดตามกับคุณสุธาทิพย์ ผาสุข

ปัญหาจากการเพิกเฉยการบังคับใช้กฎหมาย การประวิงเวลาของข้าราชการในจังหวัดตรัง ถูกสะท้อนผ่านเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลี้ยงนกอีแอ่นในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ ข้าราชการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองตรัง ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เสียงสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนรำคาญ และเอือมระอากับการประวิงเวลาเหล่านี้ ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในเวทีการประชุมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาทางออก แก้ปัญหาบ้านรังนกในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยาว

เนื่องจากปัญหาได้เกิดขึ้นมานานกว่า 5 ปีแล้ว และในการประชุมครั้งนี้ ก็เป็นอีกครั้งที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าจะให้มีการเลี้ยงนกอีแอ่นต่อไป หรือให้หยุดเพื่อยุติปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งลุกลามบานปลายมาจากการร้องเรียนเรื่องผลกระทบจากมลภาวะทางเสียง กลิ่น และปัญหาสุขภาพ

อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งร่วมติดตามการประชุม สะท้อนมุมมองปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้งที่ยืดเยื้อไม่ได้รับการคลี่คลาย แม้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จะมีคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการผังเมือง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน ว่ามีสาเหตุจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เด็ดขาด และการทำหน้าที่ที่ขาดการบูรณาการเชื่อมโยง

ความเห็นและมุมมองนี้ สอดคล้องกับข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ข้าราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ได้เคยสะท้อนผ่านคอลัมน์หมายเลข 7 ว่าในการจัดการหรือแก้ไขปัญหาการดัดแปลงอาคารเลี้ยงนกอีแอ่น มีตัวแปรเรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมถึงกฎหมายอีก 4 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับบ้านรังนก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ

ความพยายามร้องขอความเป็นธรรมไปทุกหน่วยงานที่เชื่อว่าจะสามารถยุติปัญหาและหาทางออกที่เป็นธรรมได้ แม้กระทั่งการยื่นเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาเพื่อขอความช่วยเหลือของชาวบ้านซึ่งได้รับผลกระทบมานานกว่า 5 ปี จะได้ข้อสรุปหรือไม่ ยังต้องติดตามต่อไป เช่นเดียวกับการทำหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาการดัดแปลงอาคารเลี้ยงนกอีแอ่นกลางชุมชน ซึ่งมีอยู่ 6 ราย จากจำนวนประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเขตเทศบาลตำบลทุ่งยาว ซึ่งมีจำนวนหลายพันคน

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark