ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

วันนี้ ธ.ก.ส.โอนเงินประกันข้าวให้ชาวนา 42 จังหวัด ตรวจสอบการโอนเงินได้เลย!

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทยอยโอนเงินให้ชาวนา ในพื้นที่ 42 จังหวัด รวม 546,458 ครัวเรือน จำนวนเงิน 7,354.491 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรงตามข้อมูลที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งผ่านการประชุมของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและเกณฑ์กลางอ้างอิงฯ งวดที่ 1-6 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 รวมทั้งสิ้น 1.68 ล้าน จำนวนเงิน 4,516.88 ล้านบาท

เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ผ่านทางเว็บไซต์ ธ.ก.ส. >>> https://chongkho.inbaac.com/

สำหรับ 42 จังหวัดที่จะได้รับการเงินในวันที่ 28 พ.ย.2565 มีดังนี้
1.จังหวัดอำนาจเจริญ
2.จังหวัดชัยนาท
3.จังหวัดนนทบุรี
4.จังหวัดปทุมธานี
5.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6.จังหวัดลพบุรี
7.จังหวัดสระบุรี
8.จังหวัดสิงห์บุรี
9.จังหวัดอ่างทอง
10.จังหวัดจันทบุรี
11.จังหวัดฉะเชิงเทรา
12.จังหวัดชลบุรี
13.จังหวัดตราด
14.จังหวัดนครนายก
15.จังหวัดปราจีนบุรี
16.จังหวัดระยอง
17.จังหวัดสมุทรปราการ
18.จังหวัดสระแก้ว
19.จังหวัดกาญจนบุรี
20.จังหวัดนครปฐม
21.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
22.จังหวัดเพชรบุรี
23.จังหวัดราชบุรี
24.จังหวัดสมุทรสงคราม
25.จังหวัดสมุทรสาคร
26.จังหวัดสุพรรณบุรี
27.จังหวัดกระบี่
28.จังหวัดชุมพร
29.จังหวัดพังงา
30.จังหวัดภูเก็ต
31.จังหวัดระนอง
32.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
33.จังหวัดตรัง
34.จังหวัดนครศรีธรรมราช
35.จังหวัดนราธิวาส
36.จังหวัดปัตตานี
37.จังหวัดพัทลุง
38.จังหวัดยะลา
39.จังหวัดสงขลา
40.จังหวัดสตูล
41.ก.ท.ม.
42.และจังหวัดเลย

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูล
ธ.ก.ส.

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark