ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

ขายวันนี้ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์สุขใจ ดอกเบี้ยสูงสุด 3% ได้รับทุก 3 เดือน

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งข่าวว่า วันนี้จะมีการเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออมบนวอลเล็ต สบม. สำหรับประชาชน วงเงิน 15,000 ล้านบาท รอบสำหรับประชาชน 2 รุ่น ดังนี้
1.รุ่นอายุ 3 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 2.30% ต่อปี
2.รุ่นอายุ 7 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี

จะจัดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 7-20 ธ.ค. 2565 ผ่านวอลเล็ต สบม. ขั้นต่ำ 100 บาท และไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย ผู้มีสิทธิซื้อจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ผู้สนใจสามารถลงทุน 2 รุ่นได้


BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark