ข่าวในหมวด ฝนฟ้าอากาศ

ฝนฟ้าอากาศ 22 ธ.ค.65

ทั่วไทย ยังมีอากาศเย็นปกคลุม ยอดดอย ยอดภู ยังหนาวเย็น ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

เนื่องจาก ลมหนาวกำลังปานกลาง ยังคงพัดปกคลุมไทยตอนบน ทำให้ภาคเหนือ และภาคอีสาน อากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน มีอากาศเย็น ๆ ส่วนภาคใต้ ต้องระวังมรสุมที่ปกคลุม ทำให้ภาคใต้ตอนล่าง มีฝนบางแห่ง คลื่นลมฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง สูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่ฝนตก คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือต้องหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 15-18 องศาเซลเซียส ยอดดอยอากาศหนาว กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ 8-14 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 13-18 องศาเซลเซียส ยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-11 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 17-20 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ ฝนตก 20-30 % ของพื้นที่ ตกได้ที่ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และ สตูล ชาวเรือฝั่งอ่าวไทย ต้องเลี่ยงการเดินเรือไปยังจุดที่มีฝนฟ้าคะนอง

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark