ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ประกาศผลรอบสุดท้าย ม.ค.นี้ ตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง

โครงการบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิ้นสุดการเปิดรับลงทะเบียนแล้ว ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านมีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์  สามารถตรวจสถานะการลงทะเบียนของตัวเองได้ 2 ช่องทาง ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ หรือ http://welfare.mof.go.th นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน ได้ทางหน่วยรับลงทะเบียนที่ใกล้บ้าน

ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตรวจสอบผลการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ได้ที่หน่วยงานที่รับลงทะเบียน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ สำนักงานคลังทุกจังหวัดและที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศ หากใครที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ตรวจสอบได้ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต และหากใครที่อยู่เมืองพัทยาก็เช็คได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยานั่นเอง

สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ทางกระทรวงการคลัง ได้กำหนดไทม์ไลน์การประกาศผลการลงทะเบียนไว้ดังนี้
1.เดือน ก.ย. 65
ประกาศผลการลงทะเบียนและการตรวจสอบความสัมพันธ์ครอบครัวผ่านเว็บไซต์
-ข้อมูลถูกต้อง
> รอตรวจสอบคุณสมบัติ
-ข้อมูลไม่ถูกต้อง
> แก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียน

2.เดือน ม.ค. 66
ประกาศผลการตรวจคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์
-กรณีผ่าน
>รอยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
-กรณีไม่ผ่าน
>ไม่ได้รับสิทธิ
>อุทธรณ์

3.เดือน ม.ค. 66
ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ
-ธนาคารกรุงไทย
-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
-ธนาคารออมสิน
4.กระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบต่อไป
-สามารถใช้บัตรประชาชนในการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark