ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

เร่งกำจัดซากสุกรเถื่อน 4,400 กก.

เจาะประเด็นข่าว 7HD - เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เร่งกำจัดซากสุกรที่ลักลอบนำเข้าไทย มูลค่าความเสียหายหลักล้านบาท เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคในเนื้อสัตว์ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อผู้บริโภค

การลักลอบนำเข้าสุกรมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหารเรือ จากหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี และฝ่ายความมั่นคง เร่งฝังกลบซากสุกรแช่แข็ง จำนวน 4,400 กิโลกรัม มูลค่า 1,100,000 บาท หลังจับกุมได้ บริเวณชายแดนไทย-ลาว ริมฝั่งแม่น้ำโขง อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ต้องหารับสารภาพว่า รับขนส่งซากสุกรแช่แข็ง ไปส่งห้องเย็นแห่งหนึ่งที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ถือเป็นความผิดมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และเป็นความผิดมาตรา 242 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560

เมื่อตรวจสอบซากสัตว์ดังกล่าว พบว่าไม่มีเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่รับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทำให้มีความเสี่ยง ต่อการนำเชื้อโรคระบาดสัตว์ เข้ามาในพื้นที่และไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค จึงให้ดำเนินการทำลายซากสัตว์ของกลางโดยวิธีการฝังกลบบริเวณบ่อทิ้งขยะ เพื่อเป็นการปกป้องผู้บริโภคและเกษตรกร เนื่องจากชิ้นส่วนเครื่องในและเนื้อสุกรที่ลักลอบนำเข้า โดยไม่ผ่านการตรวจสอบ เพราะอาจมีเชื้อโรคระบาดต่อสัตว์และไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมถึงทำลายกลไกราคาสุกรภายในประเทศ สร้างความเสียหายต่อระบบการเลี้ยงสุกรของประเทศไทย

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark