ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

วันนี้มีอะไร : 24 มกราคม วันการศึกษาสากล

เช้านี้ที่หมอชิต - วันการศึกษาสากล ตรงกับวันที่ 24 มกราคมของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงความสำคัญของการศึกษา ฉลองการศึกษาที่ทำให้เกิดสันติภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทุกวันที่ 24 มกราคมของทุกปี เป็นวันการศึกษาสากล หรือ International Day of Education โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติก่อตั้งขึ้น เพื่อระลึกถึงความสำคัญของการศึกษา ฉลองการศึกษาที่ทำให้เกิดสันติภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งหากปราศจากการศึกษาที่มีคุณภาพ ประเทศต่าง ๆ ก็จะไม่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศได้เลย เพราะการศึกษาเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเรียนรู้โลกกว้าง โดยจะช่วยส่งเสริมให้ได้คิดวิเคราะห์ ทำให้ทันโลก ทันเหตุการณ์มากขึ้น ซึ่งหากไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาก็จะเป็นการยากที่จะสามารถทันโลกและทันคนอื่นได้

ซึ่งประโยชน์ของการศึกษามีอยู่หลายอย่างด้วยกัน แต่หลัก ๆ ก็คือ การศึกษาช่วยขัดเกลาให้คนเป็นมนุษย์ การศึกษาช่วยอบรมพลเมือง การศึกษาช่วยค้ำจุนให้ชาติสามารถดำรงอยู่ได้ การศึกษาช่วยสร้างพลเมืองให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ การศึกษาช่วยให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

โดยมีข้อมูลการไม่เข้าถึงการศึกษาที่น่าสนใจของเด็กและเยาวชนทั่วโลกว่า เด็กและเยาวชน 258 ล้านคน ยังไม่เคยเข้าเรียน เด็กและวัยรุ่น 617 ล้านคน ไม่สามารถอ่านและทำคณิตศาสตร์พื้นฐานได้ เด็กผู้หญิงน้อยกว่า 40% ในภูมิภาคทะเลทรายซาฮารา จบเพียงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และเด็กกับผู้ลี้ภัยประมาณ 4 ล้านคน ไม่ได้เรียนหนังสือ

และมีข้อมูลความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศไทย จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ที่น่าสนใจคือ เมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ กลายเป็นจังหวัด อันดับ 1 ที่มีเด็กนักเรียนนอกระบบมากที่สุดกว่า 300,000 คน รองลงมาคือจังหวัดนครราชสีมา และตาก ที่มีเด็กนอกระบบจำนวน 74,271 และ 68,456 ตามลำดับ แม้ว่ากรุงเทพฯ จะเป็นเมืองหลวง แต่ก็เป็นจังหวัดที่มีจำนวนเด็กนอกระบบการศึกษามากที่สุดในประเทศ

มีโรงเรียน 575 แห่ง ที่นักเรียนทุกคนในโรงเรียนเป็นนักเรียนยากจนพิเศษ 100% หรือก็คือนักเรียนทุกคนในโรงเรียนนั้นยากจนพิเศษทุกคน

ตำบลไม่มีโรงเรียน มี 78 ตำบลในประเทศไทย ที่ไม่มีโรงเรียนประจำตำบล ซึ่งทำให้เด็ก ๆ ต้องเดินทางข้ามตำบลเพื่อไปเรียนหนังสือ ทำให้การเดินทาง ระยะทาง หรือการขนส่งเป็นอุปสรรคหนึ่งในการเข้าถึงการศึกษา โดยมีบางตำบลที่มีจำนวนเด็กนอกระบบการศึกษากว่า 400 คนทีเดียว

สุดท้ายเพื่อไม่ให้เรื่องราววันนี้ดูเครียดจนเกินไป ไปดูภาพน่ารัก ๆ ของคุณตาคุณยายที่ยังมีใจรักในการเรียนกัน

โบราณมักจะพูดว่า คนเราไม่แก่เกินเรียน ถ้าหากอยากจะเรียนอายุเท่าไหร่ก็สามารถเรียนได้ ก็หวังว่าภาพน่ารัก ๆ ของคุณตาคุณยายจะเป็นแรงบันดาลใจให้น้อง ๆ ในการเรียนได้

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark