ข่าวในหมวด ประเด็นเด็ด 7 สี

ประเด็นเด็ดเศรษฐกิจ : มีนาคมนี้ เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ประเด็นเด็ด 7 สี - ตัวช่วยของผู้มีรายได้น้อย คือสวัสดิการภาครัฐที่ช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก่อนหน้านี้หลายคนได้ลงทะเบียน ทั้งลงทะเบียนใหม่ และลงทะเบียนปรับปรุง หรืออัปเดตข้อมูลกันไปแล้ว แต่การใช้งานจะเริ่มเมื่อไหร่ และรายละเอียดเป็นอย่างไร ติดตามในประเด็นเด็ดเศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรผู้มีรายได้น้อย รอบใหม่ ที่ภาครัฐ เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนกันไปตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว ตอนนี้ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติ และประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิแล้ว เตรียมใช้สิทธิได้ ภายในเดือนมีนาคมนี้

กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างการประมวลผลที่ได้รับจากหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนกว่า 19,630,000 คน จากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดกว่า 22 ล้านคน โดยคาดว่าในจำนวนนี้ อาจจะผ่านเกณฑ์การคัดกรอง ประมาณ 17 ล้านคน มากขึ้นกว่าครั้งก่อน ซึ่งจำนวนผู้ใช้สิทธิอยู่มีประมาณ 13 ล้านคน

เพื่อช่วยให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยงบประมาณที่ใช้ดำเนินโครงการต่อเนื่องในแต่ละปี ใช้งบประมาณกว่า 40,000 ล้านบาท คาดการณ์ว่าในปีงบประมาณ 2566 อาจต้องใช้เงินมากถึง 60,000 ล้านบาท หากรวมระยะเวลาตลอดการดำเนินโครงการ กว่า 6 ปี ใช้งบประมาณมากกว่า 3.4 แสนล้านบาท ทำให้ครั้งนี้ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติกันแบบละเอียดยิบ เพื่อให้การใช้เงินงบประมาณภาครัฐทุกบาททุกสตางค์ ตรงเป้าหมาย ตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด ผ่านการคัดกรอง แบบร่อนตะกร้า ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิใหม่ทั้งหมด พัฒนาเกณฑ์การคัดกรองเพื่อให้ระบุตัวตนผู้มีรายได้น้อยได้แม่นยำมากขึ้น มีการนำเกณฑ์ครอบครัวเข้ามาใช้พิจารณาเพิ่มเติม จากเดิมที่พิจารณาเฉพาะเกณฑ์บุคคลเท่านั้น

มาดูว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ครั้งนี้ จะช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายอะไรให้เราได้บ้าง ในยุคค่าครองชีพแพงแสนแพง อย่างแรกเลย คือ ผู้ใช้สิทธิ สามารถซื้อสินค้าได้ในวงเงิน 200-300 บาท และค่าเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 500 บาท, ส่วนลดก๊าซหุงต้ม 45 บาท ต่อรอบ 3 เดือน

กรณีกลุ่มเปราะบางจะได้ส่วนลด 100 บาท ต่อรอบ 3 เดือน เงินช่วยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครอบครัว ช่วยตามที่จ่ายจริง และเงินช่วยค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครอบครัว ตามที่จ่ายจริง รวมทั้งมีเงินพิเศษผู้พิการอีก 200 บาท ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอย ร้านค้าขนาดเล็กจะได้ส่วนลดก๊าซหุงต้มพีที 100 บาท ที่ร้านจำหน่ายที่ร่วมรายการ และเงินพิเศษผู้สูงอายุ 50-100 บาท ขึ้นอยู่กับเกณฑ์รายได้

คาดว่าไม่เกินปลายเดือนนี้ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จะสามารถประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนได้ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2566 และเริ่มใช้สิทธิได้ภายในเดือนมีนาคมนี้ โดยรอบนี้ผู้ใช้สิทธิ์ จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนการใช้บัตรสวัสดิการฯ

ผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารหรือความคืบหน้าต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ โดยสามารถตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อได้รับความช่วยเหลือ ก็คิดหน้าคิดหลังใช้สิทธิให้เป็นประโยชน์มากที่สุด และอย่ากระทำผิด เพราะคุณอาจจะไม่ได้รับการดูแลอีก

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark