ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

ครม.เคาะเราเที่ยวด้วยกัน 5 แสนสิทธิ

เช้านี้ที่หมอชิต - ขาเที่ยวมีเฮ ครม. เคาะโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5" จำนวน 560,000 สิทธิ เริ่มใช้เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายนนี้ รัฐบาลช่วยค่าที่พัก 40% เวาเชอ 600 บาท แต่ไม่ช่วยค่าตั๋วเครื่องบินเหมือนเฟส 1-4

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติวงเงิน 3,946 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 โดยเฟสนี้ รัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายห้องพักร้อยละ 40 จำนวน 560,000 สิทธิ์ แต่มีเพดานสูงสุดในการช่วยค่าใช้จ่ายที่พักที่ 3,000 บาท จำกัดให้สิทธิจองได้สูงสุดคนละ 5 สิทธิ นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายอีเวาเชออีก 600 บาท แต่จะไม่มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเรื่องตั๋วเครื่องบิน เหมือนเฟส 1-4 สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ มีระยะเวลาใช้สิทธิถึงเดือนกันยายน

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com พร้อมติดตั้งแอปเป๋าตัง จองห้องพักล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน ผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ สามารถลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิจำนวน 5 สิทธิ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล เช่นเดียวกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการที่มุ่งให้เกิดการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการบรรเทาภาระของประชาชน

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark