ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

DES เตรียมบังคับใช้กฎหมายปราบซิมผี บัญชีม้า

ข่าวภาคค่ำ - กระทรวงดีอีเอส เตรียมบังคับใช้กฎหมาย สกัดผู้รับจ้างเปิดใช้ซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ และรับจ้างเปิดบัญชี ปิดทางมิจฉาชีพ

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอีเอส เปิดเผยมาตรการป้องกันและปราบปรามการหลอกลวงให้ประชาชนโอนเงิน ผ่านการติดต่อทางโทรศัพท์หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งมีสาระสำคัญ อาทิ กรณีสถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจ พบเหตุสงสัยให้ระงับการทำธุรกรรมชั่วคราวทันที แล้วแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ แต่เมื่อตรวจสอบแล้วไม่พบเหตุสงสัย ก็ให้สามารถดำเนินการทำธุรกรรมต่อไปได้ ส่วนกรณีีได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจระงับการทำธุรกรรมชั่วคราว เพื่อให้ผู้เสียหายร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ภายใน 48 ชั่วโมงและให้พนักงานสอบสวนดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีและกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นั้นภายในเวลา 7 วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง รวมทั้งการแจ้งข้อมูลหรือหลักฐาน สามารถแจ้งผ่านทางโทรศัพท์หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ รวมทั้งได้เพิ่มโทษ เช่น ผู้ใดรับเปิดบัญชี บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ได้มีเจตนาใช้เพื่อตนเอง มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนกรณีเป็นธุระจัดหา ซึ่งอาจก่อให้เกิดการกระทำความผิดอาญา มีโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 200,0000 บาท ถึง 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark