ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

อินโนบิก ดึงพันธมิตรขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เจาะประเด็นข่าว 7HD - บริษัท อินโนบิก (เอเชีย) จํากัด จับมือพันธมิตร ส่งงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์ช่วยป้องกันและดูแลสุขภาพ

ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จํากัด จับมือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศความสําเร็จการทํางาน ภายใต้แนวคิด Open Innovation Platform หรือ การดําเนินธุรกิจแบบเปิดรับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมร่วมกัน โดยนํางานวิจัยทางด้านสุขภาพและเทคโนโลยีสุขภาพมาต่อยอด พัฒนาเป็น 2 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพนั่นคือ อินโนบิก โปร เบต้า-กลูแคน พลัส และ อินโนบิก โพรไบโอติกส์ จีดี เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้บริโภคและความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark