ข่าวในหมวด News

SPU เปิดโอกาสให้นักศึกษาหาประสบการณ์จริงผ่าน Agency บริษัทจำลอง สนามฝึกของเด็กมีของ!

SPU เปิดโอกาสให้นักศึกษาหาประสบการณ์จริงผ่าน
Agency บริษัทจำลอง สนามฝึกของเด็กมีของ!

         มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดโอกาสให้นักศึกษาหาประสบการณ์จริง ผ่าน Agency บริษัทจำลอง สนามฝึกของเด็กมีของ ที่เน้นลงมือปฎิบัติ ก่อนลงสนามจริง สร้างรายได้ระหว่างเรียน ภายใต้ความร่วมมือของคณะดิจิทัลมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์ และคณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์


 
         ผศ.ดร.กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า สำหรับโครงการ Agency บริษัทจำลอง สนามฝึกของเด็กมีของ เรามีเป้าหมายหลักคือ ต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนักศึกษาด้วยโจทย์งานจากลูกค้าจริงๆ และช่วยให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกฝีมือนอกเหนือจากการทำโปรเจคในชั้นเรียน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการทำงานจริงจากโจทย์จริง เราจึงเริ่มต้นนำร่องจาก 3 คณะหลักๆ คือ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์ และคณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาตร์

        โดยเริ่มต้นจากคณะดิจิทัลมีเดีย ที่ใช้ชื่อว่า D Club ศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล ซึ่งเราผลิตนักศึกษาที่มีความสามารถหลากหลายด้าน ทั้งการออกแบบกราฟิก สื่อ Interactive เกม VR AR MR งานวาดรูป Digital Paint การทำแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ จึงมีผู้ให้ความสนใจทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนต้องการจ้างให้นักศึกษาผลิตสื่อต่างๆ ทางคณะจึงมองเห็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในเรื่องของการสร้างสรรค์ Content รูปแบบต่างๆ  ทางคณะจึงควรมีช่องทางที่จะเชื่อมระหว่างลูกค้าภายนอกกับนักศึกษา เพื่อจับคู่งานให้เหมาะสมกับคนทำงาน โดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาช่วยให้คำแนะนำ ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับทั้งผู้ประกอบการและกับตัวนักศึกษาเอง ที่มากกว่าประสบการณ์อีกทั้งยังสามารถหารายได้จากการทำงานได้จริง รวมถึงเป็นการสร้างคอนเนคชั่นและได้สะสมผลงานใน Portfolio อัพเกรดโปรไฟล์ของตัวเองให้มีความน่าเชื่อถือ


 
        ด้าน ผศ.มานินทร์ เจริญลาภ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า คณะนิเทศศาสตร์ เราเริ่มจากมีไอเดียที่อยากมี Playground ให้นักศึกษาทุกคนได้ลองทำงานจริง จึงเกิดเป็น Sim Agency ที่เป็นพื้นที่แห่งโอกาส ที่ทุกคนจะได้เข้ามาทดลองลงสนามจริงมาเป็นระยะเวลากว่า 5 ปีแล้ว ในงานด้าน Production เพื่อค้นหาตัวเองและฝึกฝนทักษะด้านการทำงานตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะศาสตร์ในด้านนิเทศฯ เป็นเรื่องของทักษะควบคู่กับเรื่องของความรู้ แต่เรื่องของทักษะความชำนาญนั้นถ้าไม่ลงมือฝึกฝน ก็ไม่มีทางที่เราจะเก่งขึ้นได้ ยิ่งได้ลองผิดลองถูก ได้ลงมือทำ นั่นคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดและเร็วที่สุด

       นักศึกษาของเราจึงได้เปรียบในเรื่องของประสบการณ์ เพราะเด็กส่วนใหญ่กว่าจะได้ฝึกงานก็จำเป็นต้องมีทักษะในการทำงานก่อน ถึงเข้าไปฝึกสหกิจศึกษา แต่ที่ Sim Agency แค่มีใจรักอยากลองเรียนรู้ ไม่ว่าคุณจะเรียนคณะอะไร อยู่ชั้นปีไหน ก็สามารถสมัครเข้ามาร่วมทีมได้ทันที


 
        นอกจากนี้ นายธีรบูลย์ พิศาลอภิพงศ์ คณบดีคณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า คณะของเราเป็นคณะที่เรียนอ้างอิงจากการทำงานจริง แต่ด้วยความที่ตัวงานที่เราเข้าใจว่ามันเป็นงานจริงๆ มันคืองานสมมติที่อาจารย์เป็นคนตั้งโจทย์ขึ้นมา ดังนั้นเราจะทำยังไงให้นักศึกษาของเราได้รับงานและทำงานจริงจากโจทย์จริงๆ ของลูกค้า ที่สามารถนำไปต่อยอดได้ ซึ่งส่วนใหญ่นักศึกษาของเราทำงานระหว่างเรียนไปด้วย มันอาจเป็นการเสียโอกาสที่เขาไม่ได้ใช้ทักษะที่เรียนในการทำงาน เราจึงก่อตั้ง B-UNIT ขึ้นมา

         B-UNIT เป็นบริษัทจำลองที่เชื่อมระหว่างนักศึกษากับผู้ประกอบการ โดยแบ่งออกเป็น 3 สตูดิโอ ตามงานที่จะได้รับ มีทั้ง Architectural Work , Graphic Design และ Photo & Media ซึ่งมีอาจารย์คอยดูแลแนะนำ และเลือกนักศึกษาเข้ามารับชิ้นงาน จากนั้นถึงจะให้นักศึกษาเข้ามาร่วมพูดคุยกับลูกค้า พัฒนาผลงาน นำเสนองาน จนเสร็จสิ้นกระบวนการและส่งมอบงานให้ลูกค้า

         อย่างไรก็ตาม ทั้ง 3 Agency ของเรามีเป้าหมายหลักเดียวกันคือ การเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนักศึกษาผ่านโจทย์การทำงานจากลูกค้าจริง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่น ต่อยอดอาชีพในอนาคต และเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนที่มี Passion ที่ต้องการทำงานระหว่างเรียน เพราะเมื่อเรามีการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการจริง นักศึกษาก็มีรายได้พิเศษระหว่างเรียนควบคู่ไปด้วย

         ซึ่งบริษัทจำลองทั้ง 3 คณะของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ต่างได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากองค์กรต่างๆ เพราะนอกจากนักศึกษาจะได้รับความรู้จากการเรียนในห้องเรียน และทักษะที่ได้จากการปฏิบัติลงมือทำจริงแล้วนั้น ยังได้พัฒนา Soft Skill ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญจำเป็นต่อการทำงานเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็น ทักษะด้านการสื่อสาร การปรับตัว การแก้ปัญหา การจัดการเวลา เป็นต้น ล้วนแล้วแต่เป็นทักษะ ที่องค์กรต่างมองหาจากบัณฑิตที่เริ่มเข้าสู่โลกการทำงานทั้งสิ้น

สมัครเรียนตรี โท เอก www.spu.ac.th

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark