ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

บุกค้น 4 จุด จับกุมเจ้าหน้าที่รัฐ จัดงานสัมมนาทิพย์ จ.นครราชสีมา

ข่าวอาชญากรรม 15 มีนาคม 2566 - สนามข่าว 7 สี - การปราบปรามเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังบุกค้น 4 เป้าหมาย ในจังหวัดนครราชสีมา ยึดอายัดทรัพย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หลังพบมีส่วนพัวพันการจัดสัมมนาทิพย์

เจ้าหน้าที่จาก 4 หน่วยงาน ปปง. ปปท. ปปช. ตำรวจได้สนธิกำลังเข้ายึด อายัดทรัพย์พื้นที่เป้าหมาย 4 จุดในอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา

โดยจุดหลักได้เข้าตรวจค้นบ้านในโครงการภูรินารา ซึ่งเป็นบ้านของรองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา ขณะอีก 3 จุดได้กระจายเข้าพื้นที่ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการสัมมนาทิพย์

การเข้าตรวจค้นครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจาก ปปท. พบว่า สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา มีการจัดโครงการสัมมนาอบรมความรู้ในช่วงปี 2562 ในพื้นที่อำเภอด่านขุนทดอย่างน้อย 7 โครงการ มูลค่าโครงการละ 4,000,000 บาท โดยแยกย่อยเป็นการจัดสัมมนากลุ่มย่อยโครงการละ 500,000 บาท

พบพิรุธการเบิกจ่ายงบประมาณใน 3 ประเด็นหลัก ๆ 

1. ผู้มีรายชื่อเป็นผู้จัดทำอาหาร และเบิกค่าอาหารตามเอกสารการเบิกจ่าย ยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้จัดทำอาหารและเบิกค่าอาหารแต่อย่างใด

2. ผู้มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ ให้ข้อมูลยืนยันว่า ไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในเอกสาร และเข้าร่วมโครงการตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ปรากฏในโครงการ

3. สถานที่จัดงาน ซึ่งส่วนใหญ่ระบุเป็นสถานที่ราชการ เจ้าของสถานที่ยืนยันว่าไม่มีการจัดโครงการจริง และไม่ปรากฏหนังสือราชการถึงเจ้าของสถานที่ เพื่อขอใช้สถานที่ในการจัดโครงการแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังพบข้อสังเกตที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม คือ พบว่ามีการนำรายชื่อผู้เสียชีวิตมาเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ, ผู้มีชื่อเข้าร่วมโครงการบางราย มีชื่อและนามสกุล ไม่ตรงกับชื่อสกุลจริง, บัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ อาจเป็นการลงลายมือชื่อโดยบุคคลคนเดียวกัน และไม่ปรากฏภาพถ่ายในการจัดโครงการฯ


จึงมีการสอบสวนย้อนกลับไปตามเส้นทางการเงิน และพบว่าหลังจากได้งบประมาณ ในการจัดสัมมนาแล้วเงินจะถูกโอนไปยังแม่บ้าน ก่อนที่จะโอนย้อนกลับมาที่สาธารณสุข โดยมีชื่อรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานได้แล้ว จึงวางแผนเข้าตรวจยึดอายัดทรัพย์ในวันนี้ ส่วนรายละเอียด การยึดอายัดทรัพย์จะมีการแถลงข่าวหลังปฎิบัติภารกิจแล้วเสร็จ

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark