ข่าวในหมวด ประเด็นเด็ด 7 สี

ประเด็นเด็ดเศรษฐกิจ : ธุรกิจขนส่งพัสดุเริ่มถึงจุดอิ่มตัว

ประเด็นเด็ด 7 สี - แม้จะมีการประเมินกันว่า ทิศทางของธุรกิจขนส่งพัสดุจะยังคงเติบโต แบบสดใส แต่หากไม่ปรับตัว ก็เชื่อว่าอาจจะถึงทางตัน เนื่องจาก เริ่มพบสัญญาณธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เริ่มถึงจุดอิ่มตัวแล้ว ติดตามในประเด็นเด็ดเศรษฐกิจ

มีการประเมินว่า ปีนี้ ธุรกิจขนส่งพัสดุปีนี้ ยังคงเติบโตได้ดี ที่ 18% ด้วยมูลค่า 115,000 ล้านบาท ตามการเติบโตของตลาด E-Commerce โดยกลุ่มธุรกิจขนส่งพัสดุ ที่ต่อยอดมาจากธุรกิจ E-Commerce เติบโตก้าวกระโดด ขณะที่กลุ่มธุรกิจขนส่งพัสดุดั้งเดิม อยู่ในระดับค่อนข้างทรงตัว

ช่วง 5 ปีที่ผ่านมาธุรกิจขนส่งพัสดุ เป็นหนึ่งในธุรกิจบริการที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยในปี 2561-2562 ธุรกิจขนส่งพัสดุมีมูลค่าในตลาดราว 46,000 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ย 15% ต่อปี เพราะได้รับอานิสงส์จากการขยายตัวของตลาด E-Commerce ด้านการค้าปลีกและค้าส่งที่เติบโตกว่า 90% และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนเกือบทุกด้าน รวมทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐ ในการเสริมทักษะความรู้ สนับสนุนด้านการเงิน และให้คำแนะนำด้านกฎระเบียบ

ช่วงปี 2563-2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หนุนให้ธุรกิจขนส่งพัสดุเติบโตสูงกว่า 30% มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 7 หมื่นล้านบาทต่อปี โดยมีผู้ประกอบการหลายรายเข้ามาลงทุนในตลาดธุรกิจขนส่งพัสดุ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หันมาใช้บริการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น สะท้อนได้จากมูลค่าตลาด E-Commerce ด้านการค้าปลีกและค้าส่งในปี 2564 ที่เติบโตกว่า 16%

โดยโครงสร้างธุรกิจขนส่ง แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจขนส่งพัสดุดั้งเดิม มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ 75% ลดลงจาก 93% ในปี 2561 และกลุ่มธุรกิจขนส่งพัสดุที่ต่อยอดมาจากธุรกิจ E-Commerce มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ 25% เพิ่มจาก 7% ในปี 2561

แต่เมื่อปีที่แล้ว หลังการโควิด-19 เริ่มผ่อนคลายลง กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัว ธุรกิจขนส่งพัสดุก็ยังคงมีแนวโน้มเติบโตดี หรือมีมูลค่าในตลาดราว 96,000 ล้านบาท จากการที่ผู้คนมีความคุ้นชินกับการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดย ttb analytics คาดว่า ในปี 2566 นี้ ธุรกิจขนส่งพัสดุจะมีมูลค่าถึง 1.15 แสนล้านบาท เติบโต 18% ตามการเติบโตของตลาด E-Commerce ที่เติบโต 11%

การเติบโตนี้ อาจไม่สูงเหมือนที่ผ่าน ๆ มา ก็เพราะทุกวันนี้ประชาชนมีทางเลือกในการซื้อสินค้าจากช่องทางต่าง ๆ มากขึ้น ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics คาดว่าลูกค้าในตลาด E-Commerce จะเริ่มถึงจุดอิ่มตัว พร้อมแนะนำ ผู้ประกอบการให้รีบปรับตัว เพิ่มช่องทางการขายสินค้าทางออนไลน์ใหม่ ๆ เช่น Live Commerce ผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะได้ฐานลูกค้าผ่านการขายสินค้าให้ผู้บริโภคโดยตรง หรือ B2C จะเพิ่มขึ้น กว่า 50% จากการ B2B หรือ ผู้ประกอบการทำการค้าระหว่างธุรกิจกับธุรกิจด้วยกัน ด้วยการปรับรูปแบบการขายสินค้าโดยตรงสู่ผู้บริโภคมากขึ้น

สรุปได้ว่า ธุรกิจขนส่งพัสดุมีการแข่งขันภายในสูง แม้จะมีรายได้เติบโตต่อเนื่อง แต่มีความสามารถในการทำกำไรที่น่ากังวล เนื่องจากธุรกิจต้องพึ่งพาผู้บริโภคเป็นหลัก และยังได้รับแรงกดดันจากต้นทุนการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ตรงนี้ก็มีสัดส่วนราว 40% ของต้นทุนค่าขนส่งทั้งหมดด้วย

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark