ข่าวในหมวด สะเก็ดข่าว

สะเก็ดข่าว : หายหมด

สะเก็ดข่าว 18 มีนาคม 2566 - ไปชมพิธีเปิดที่ได้เวลาเริ่มแล้ว คนหายหมด จังหวัดมหาสารคาม

ที่หน้าที่ว่าการ อำเภอนาเชือก มีพิธีเปิดโครงการรวมพลังสามัคคีนาเชือก เริ่มงานด้วยการแสดงพลังกลุ่มสตรีนาเชือก ใส่ผ้าไทยนุ่งผ้าซิ่นออกมารำกว่า 2000 คน สวยงามเลย แต่เมื่อเริ่มพิธีการ ประธานและคณะทำงานขึ้นเวที ด้านล่างทุกคนหายหมด หายไปหลบร้อนอยู่ในเต็นท์ เพราะช่วงนี้แดดร้อนมาก ไม่อยากเป็นภาระคุณหมอ

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark