ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

คลังตอบแล้ว! ผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จก่อน 26 มี.ค.66 จะโดนตัดสิทธิสวัสดิการฯ หรือไม่ ?


ผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จภายใน 26 มี.ค. 66ยังคงไปดำเนินการได้ที่ธนาคารกรุงไทย ออมสิน ธ.ก.ส. และรับสิทธิตามรอบ กระทรวงการคลังพร้อมโอนยอดใช้จ่ายย้อนหลัง

วันที่ 28 มีนาคม 2566 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และขณะนี้อยู่ระหว่างให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติทั้งหมด 14,596,820 ราย ดำเนินการยืนยันตัวตนที่ธนาคาร 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) และผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายใจวันที่ 26 มี.ค. 66 จะสามารถใช้จ่ายตามโครงการผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 66 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังได้รายงานว่า ณ วันที่ 26 มี.ค. 66 มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ จำนวน 12,565,853 ราย ส่วนอีก 2,030,967 ราย ยังไม่ดำเนินการยืนยันตัวตนหรือยืนยันไม่สำเร็จ ซึ่งกลุ่มหลังนี้จะยังไม่สามารถเริ่มใช้จ่ายในวันที่ 1 เม.ย. 66 นี้ได้ แต่ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ตามโครงการ ยังสามารถไปดำเนินการยืนยันตัวตนที่ธนาคารทั้ง 3 แห่ง ได้เช่นเดิม เพียงแต่จะเริ่มใช้จ่ายตามโครงการได้ตามรอบที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ ดังนี้

1) ยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่าง 27 มี.ค. - 26 เม.ย. 66  เริ่มใช้สิทธิสวัสดิการตั้งแต่ 1 พ.ค. 66  
2) ยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่าง 27 เม.ย. - 26 พ.ค. 66 เริ่มใช้สิทธิสวัสดิการตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 66
3) ยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่าง 27 พ.ค. - 26 มิ.ย. 66  เริ่มใช้สิทธิสวัสดิการ  1 ก.ค. 66 ซึ่ง 3 กลุ่มนี้กระทรวงการคลังจะโอนวงเงินตามสิทธิย้อนหลังให้ไปถึงเดือนที่เริ่มต้นใช้จ่ายตามโครงการ(เม.ย.66)  แต่จะเป็นการย้อนหลังให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าเท่านั้น

แต่กลุ่มที่ 4) ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จตั้งแต่ 27 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป และเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการ 1 ส.ค. 66 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง แต่จะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้เป็นต้นไป

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า  กระทรวงการคลังได้ระบุถึงสาเหตุหลักที่ผู้ผ่านเกณฑ์แต่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จว่าส่วนใหญ่เนื่องจากตรวจสอบสถานะบัตรประจำตัวประชาชนไม่ผ่าน จึงขอให้ผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จกลุ่มดังกล่าวตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และหากแก้ไขสถานะบัตรประจำตัวประชาชนให้ถูกต้องแล้ว ขอให้กลับมาดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งที่ธนาคารทั้ง 3 แห่งข้างต้น  ส่วนอีกกลุ่มคือยืนยันตัวตนไม่สำเร็จเนื่องจากกรณีเปรียบเทียบใบหน้าไม่ผ่านขอให้ติดต่อธนาคารกรุงไทย เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนของธนาคารต่อไป

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลโครงการบัตรสวัสดิการ ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https:// welfare.mof.go.th หรือโทรศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02 109 2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)

BUGABOONEWS
ขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงการคลัง
 

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark