ข่าวในหมวด สะเก็ดข่าว

สะเก็ดข่าว : ขนมซั้ง

สะเก็ดข่าว 1 เมษายน 2566 - ทำพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ขนมซั้ง สืบสานภูมิปัญญา หมู่บ้านวัฒนธรรมขนมซั้งมงคล 100 ปี ที่บ้านคลองคล้า ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ขนมซั้งจะทำจากข้าวเหนียวห่อใบไผ่ เป็นทรงสามเหลี่ยม แล้วนำไปต้ม ดูที่การแข่งขันห่อขนมซั้งให้สวยงามและรวดเร็ว ให้เป็นพวงละ 20 ลูก แต่จะสนุกต้องแข่งปิดตากิน

เพื่อนจะกินทันหรือเปล่าไม่รู้ แต่ป้อนเร็วมาก

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark