ข่าวในหมวด ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดให้บริการบทเรียนออนไลน์ ระบบ e-Learning

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดให้บริการบทเรียนออนไลน์ในระบบ e-Learning เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน หน่วยงานต่างๆ สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อเรียนจบครบตามเงื่อนไขจะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ http://e-learning.deqp.go.th

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark