ข่าวในหมวด สะเก็ดข่าว

สะเก็ดข่าว : แสดงสมจริง

สะเก็ดข่าว 26 พฤษภาคม 2566 - ไปชมการฝึกยุทธวิธี ที่จะให้ได้ผล ต้องเล่นจริง เจ็บจริง จังหวัดอุทัยธานี

ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ฝึกยุทธวิธีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม รับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสังคมปัจจุบัน โดยจำลองสถานการณ์หลายรูปแบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่โชว์ระงับเหตุการณ์ ได้อย่างเป็นระบบ

มีหลายเหตุการณ์เลย แถมซักซ้อมได้อย่างจริงจัง จนต้องร้องขอเลย

ไม่ร้อง ๆ ท่องไว้ เพื่อความสมจริง

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark