ข่าวในหมวด ข่าวออนไลน์ News

พ.ต.อ.ทวี สั่งรื้อระบบอิทธิพล ล้างบางฮั้วประมูลทั่วประเทศ เล็งใช้มาตรการภาษีจัดการ

พ.ต.อ. ทวี สั่งรื้อระบบอิทธิพล ล้างบางฮั้วประมูลทั่วประเทศ เล็งใช้มาตรการภาษีจัดการ

ที่กระทรวงยุติธรรม วันนี้ (14 ก.ย.66) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางเข้ากระทรวงยุติธรรม และเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง อาทิ ศาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ศาลตายาย และพระพุทธยุติธรรมโลกนาถ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอย่างเป็นทางการ โดยมี นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดีในการดำรงตำแหน่งใหม่

จากนั้นเวลา 13.30 น. พ.ต.อ.ทวี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ซึ่งภายหลังการประชุม พ.ต.อ. ทวี กล่าวว่า วันนี้มาประชุมหารือร่วมผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงยุติธรรม พร้อมมอบนโยบายตามข้อสั่งการของรัฐบาล คือ รื้อฟื้นหลักนิติธรรม รวมถึงปัญหายาเสพติด โดยมีแผนในห้วง 100 วัน จะนำความยุติธรรมให้ประชาชนและต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการแก้ปัญหายาเสพติดถือเป็นจุดเปลี่ยนในรอบ 50 ปี เพราะมีประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ เป็นที่ยอมรับของสหประชาชาติทั้งเรื่องป้องกัน ปราบปราม ยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติด ฟื้นฟูเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย ที่ตอนนี้อยู่ในการดูแลของกรมคุมประพฤติ 2 แสนคน และอยู่นอกระบบกว่า 1.9 ล้านคน กระทรวงยุติธรรมต้องแก้ปัญหาไม่ให้ก่อเหตุซ้ำ สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน ตนจะลงกำกับดูแลหน่วยงานต่างๆ เพราะกระทรวงยุติธรรมมีเครื่องมือช่วยปกป้องสิทธิเสรีภาพประชาชน เราจะทำให้ระบบความยุติธรรมอยู่เหนืออิทธิพลให้ได้

ส่วนนโยบายเร่งด่วนตามข้อสังการของรัฐบาล เช่น การแก้หนี้ประชาชน และหนี้ครัวเรือน ซึ่งภาคประชาชนเรียกร้องให้ฟื้นฟูลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน ต้องแก้ปัญหาจากโครงสร้าง ไม่ใช่กู้เงินใหม่มาแก้ปัญหา รวมทั้งอยากให้ผลักดันแก้ปัญหาล้มละลาย ซึ่งขณะนี้มีลูกหนี้ SME ร้อยละ 80-90 % ของจีดีพี นอกจากนี้ ต้องสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยดีเอสไอต้องเข้าไปถ่วงดุล หรือสนับสนุนหน่วยงานท้องที่ ไม่ปล่อยให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งสร้างความหดหู่ให้ประชาชน เราจะทำกฎหมายเป็นใหญ่

เมื่อถามว่า จะมีการแก้ปัญหาเรื่องผู้มีอิทธิพลอย่างไรบ้าง พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า กลุ่มคนเหล่านี้ต้องการเงิน เป็นการทุจริตคอรัปชันประเภทหนึ่ง ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างของไทยจะมีกรมบัญชีกลางดูแลตรงนี้ เราจะจับมือกับกรมบัญชีกลางเพื่อให้ดำเนินการจริงจัง และอาจจะใช้มาตรการทางภาษีและเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งการฮั้วประมูลส่วนใหญ่ราคาที่ประมูลโครงการได้ไปมักจะมีราคาที่ใกล้เคียงกับราคากลาง และเป็นการประมูลที่ได้ซ้ำแล้วซ้ำอีก หลังจากนี้ปลัดกระทรวงยุติธรรมจะต้องเข้าไปดูเพื่อให้เกิดความชัดเจน เกิดผลอย่างจริงจัง เพื่อคอยสนับสนุนค้ำยันและทำกฎหมายให้เป็นกฎหมาย ทำผิดก็ต้องได้รับผิด และไม่ทำเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครปฐมเท่านั้น แต่จะต้องทำทั้งหมด ตนเชื่อมั่นว่าหลักนิติธรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือของข้าราชการภายในกระทรวงยุติธรรมทั้งหมด

พ.ต.อ.ทวี ยังกล่าวถึงการฮั้วประมูลของ นายประวีณ จันทร์คล้าย “กำนันนก”ว่า ดีเอสไอดำเนินการอยู่แล้ว และปลัดกระทรวงยุติธรรมคงเข้าไปดูแลอีกครั้ง ซึ่งเรื่องนี้สังคมจับตาอยู่ต้องทำด้วยความตรงไปตรงมา อย่าทำแค่คดีการเสียชีวิตของตำรวจ หรือจบที่เรื่องกำนันนก แต่ให้ขยายการตรวจสอบไปทั่วประเทศ จะต้องป้องกันการคอรัปชันจากการฮั้วประมูล ซึ่งถ้าทำได้งบประมาณของประเทศจะถูกใช้ไปกับประชาชน ซึ่งดีเอสไอจะทำเรื่องนี้ หากพบใครมีพฤติกรรมในลักษณะนี้ก็ต้องดำเนินการตรวจสอบเช่นเดียวกัน

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark