ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

รัฐบาล ยังไม่เคาะจ่ายเงินเดือนข้าราชการแบบใหม่

ข่าวภาคค่ำ - นายกรัฐมนตรี ยืนยัน การจ่ายเงินเดือนข้าราชการที่แบ่งเป็น 2 งวด เป็นอีกทางเลือก แต่ข้าราชการสามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินเดือนแบบใด

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พูดถึงแนวทางที่มีการแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็น 2 งวด เพื่อเเบ่งเบาภาระคนมีหนี้สินจะได้มีสภาพคล่อง เพื่อชำระหนี้ได้ ซึ่งรัฐบาลไม่ได้มีปัญหาเงินสด แนวทางที่วางไว้มีแต่เสมอตัว และดีขึ้น เพราะไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเพิ่มเพียงแต่เป็นโครงการใหม่ ที่คำนึงถึงวินัยการเงินและการคลัง ซึ่งได้พูดคุยในทุกระดับแล้ว

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark