ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจสอบเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ใช้งานไม่คุ้มค่า

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ พาคุณผู้ชมไปติดตามความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย หลังเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ความสว่างเดียวที่ชาวบ้านมี ใช้งานได้ไม่ถึง 2 ปี ตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณของภาครัฐ ติดตามเรื่องนี้กับคุณอนันตชัย วัชรเสถียร

นี่คือสภาพเสาไฟฟ้าถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ ที่ถูกกระจายติดตั้งอยู่บริเวณสามแยกถนนของแต่ละหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ซึ่งชาวบ้านแจ้งว่า ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นับตั้งแต่ที่เสาไฟฟ้านี้ได้ติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560

จากการลงพื้นที่สำรวจตามถนนในชุมชม พบว่า ในแต่ละหมู่บ้าน มีเสาไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งอยู่ หมู่บ้านละ 1 ต้น รวมทั้งหมด 10 หมู่บ้าน

ซึ่งจากการพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ ก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า เสาไฟฟ้าเหล่านี้ ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะส่องสว่างได้ไม่ถึง 21.00 น. และปัจจุบันก็ใช้การไม่ได้ ขณะที่งบประมาณที่ถูกนำมาใช้ในการติดตั้งเสาไฟฟ้า 10 ต้น มูลค่ากว่า 344,000 บาท

นอกจากเสาไฟฟ้า 10 ต้น มูลค่ากว่า 344,000 บาท ที่ดำเนินการโดยเทศบาลตำบลคลองยาง แต่ปัจจุบันใช้การไม่ได้ ยังมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับรูปแบบการติดตั้ง ซึ่งชาวบ้านบอกว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่สำรวจเสาไฟฟ้าในชุมชน บริเวณจุดที่มีการร้องเรียนในช่วงหัวค่ำอีกครั้ง

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองยาง ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาทางเทศบาลรับรู้ปัญหา และพยายามที่จะซ่อมแซมเสาไฟฟ้าดังกล่าวมาโดยตลอด แต่ได้รับแจ้งจากทีมช่างว่าหากมีการซ่อมแซม อาจจะไม่คุ้มทุน เนื่องจากอะไหล่บางอย่างมีต้นทุนที่สูง และถึงแม้จะซ่อมแซมไปก็มีโอกาสกลับมาพังเสียหายอีก ซึ่งจะเป็นการซ่อมและใช้งบแบบไม่รู้จบ

ปัจจุบันทางสภาเทศบาลฯ ก็มีแนวคิดเตรียมที่จะรื้อถอนเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นี้ ส่งให้กับโรงเรียนของเทศบาลไปใช้ประโยชน์ต่อ

การใช้งบเกือบ 400,000 บาท ในการติดตั้งเสาไฟฟ้าจำนวน 10 ต้น แต่สุดท้ายใช้การไม่ได้ ทั้งที่มีราคาสูงกว่าเสาไฟฟ้าแบบปกติ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สะท้อนให้เห็นว่างบประมาณจากภาษีของประชาชนที่ถูกลงทุนไปแบบไม่คุ้มค่า

คนที่ขาดทุนทั้งขาขึ้นและขาล่องก็คือประชาชน ซึ่งแน่นอนว่าหากหน่วยงานของรัฐ ศึกษาความคุ้มค่าอย่างรัดกุมมากกว่านี้ เงินภาษีจากประชาชนทุกบาท ทุกสตางค์ ก็จะไม่ถูกใช้ไปแบบสูญเปล่า

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark