ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

ภูมิธรรม ประกาศลดราคาสินค้าพร้อมกันทั้งประเทศ ภายใน 15 วัน

เช้านี้ที่หมอชิต - ตอนนี้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเริ่มประกาศนโยบายเร่งด่วนของตนเอง ล่าสุดคิวของ นายภูมิธรรม เวชยชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายนโยบายเร่งด่วนให้ผู้บริหารกระทรวง เบื้องต้นสั่งให้เจรจาผู้ประกอบการลดราคาสินค้าภายใน 15 วัน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบนโยบายเร่งด่วนคือ ลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน สอดคล้องจากที่ ครม. สั่งลดภาระต้นทุนค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมัน ซึ่งทำให้ต้นทุนสินค้าลดลง จึงสั่งให้กรมการค้าภายในนำไปคุยกับผู้ประกอบการว่าจะสามารถลดราคาสินค้าอะไรได้บ้างเพื่อช่วยเหลือประชาชน มีเวลาดำเนินการ 15 วัน จะแจ้งว่ามีสินค้าอะไรลดราคาบ้าง

ซึ่งนอกจากการสั่งลดราคาสินค้าช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ นายภูมิธรรมยังมอบนโยบายเร่งด่วนหลายด้าน เช่น ส่วนการดูแลเกษตรกร สร้างหลักประกันว่าผลผลิตจะต้องขายได้ในราคาที่เหมาะสม และส่งเสริมการลดต้นทุน เช่น ปุ๋ยเคมี ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าเครื่องจักร

ส่วนเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ต กระทรวงพาณิชย์สามารถเข้าไปช่วยได้หลายด้าน เช่น ตลาดต่าง ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริม เช่น ร้านค้าธงฟ้า ตลาดต้องชม ฟาร์มเอ้าท์เลต หมู่บ้านทำมาค้าขาย เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงง่าย ส่วนพื้นที่ห่างไกล อาจจัดรถพุ่มพวงเข้าไปจำหน่ายสินค้าด้วย

ส่วนภาคส่งออก ขอให้ให้เปลี่ยนจากตัวเลขติดลบเป็นบวก โดยรักษาเป้าการส่งออกที่ตั้งไว้ 1-2% ให้ได้ และให้สร้างกระแส Soft Power เชื่อมโยงกับภาคบริการ เช่น ร้านอาหาร วัฒนธรรม ภาพยนตร์ แอนิเมชัน และการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ได้วางแผนยุทธศาสตร์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คือ "รักษาตลาดเดิม เสริมตลาดใหม่" และเพิ่มบทบาท "พาณิชย์คู่คิด SME" ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็ก และจะผลักดันให้เจรจา FTA ที่กำลังเจรจาให้สำเร็จโดยเร็ว และเริ่มเจรจา FTA ฉบับใหม่ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ และจะแก้ไขกฎหมายเก่าที่ล้าสมัยเป็นอุปสรรคทางการค้า เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น เศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งการพัฒนาของเทคโนโลยี AI

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark