ข่าวในหมวด ข่าวออนไลน์ News

18 ก.ย. วุฒิสภา นัดพิจารณาผลสอบจริยธรรม "สว.กิตติศักดิ์" ปมวัดบางคลาน


'วุฒิสภา' นัด 18 ก.ย. นี้ พิจารณาผลสอบจริยธรรม "สว.กิตติศักดิ์" ปมวัดบางคลาน

14 กันยายน 2566 มีรายงานว่า ายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้ออกหนังสือนัดประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 15 ในวันที่ 18 กันยายน โดยมีวาระพิจารณาที่สำคัญคือ รายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรม ของ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สว. ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา ที่มี พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 เป็นประธานฯตรววจสอบแล้วเสร็จ และจะมีการลงมติของ สว. ว่าจะเห็นด้วยกับรายงานของคณะกรรมการจริยธรรมหรือไม่

สำหรับนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สว.  ถูกร้องเรียน กรณีเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่วัดบางคลาน หรือ วัดหิรัญญาราม อ.โพทะเล จ.พิจิตร โดยถูกร้องเรียนว่า นายกิตติศักดิ์ ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล ไม่ยอมให้เจ้าอาวาสวัดบางคลายเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งล่าสุดวานนี้ (13 ก.ย.66) ถึงแม้จะถูกร้องเรียนว่า เข้าข่ายผิดประมวลจริยธรรมของ ส.ว. และกรรมาธิการ พ.ศ.2563  แต่ยังคงเข้าไป  ปะทะคารม กับ พระครูพิสุทธิวรากร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ขวางไม่ให้เข้าวัด

ทั้งนี้ การพิจารณาของวุฒิสภา ตามข้อบังคับต้องใช้การลงมติด้วยเสียงข้างมาก 2 ใน 3 จากสว.ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ 149 คน เพื่อใหัความเห็นชอบรายงานสอบจริยธรรม

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark