ข่าวในหมวด สะเก็ดข่าว

สะเก็ดข่าว : ตื่นเต้น

สะเก็ดข่าว 21 พฤศจิกายน 2566 - เป็นเรื่องตื่นเต้นในงานเกี่ยวข้าว ไปที่จังหวัดชัยภูมิ

ที่แปลงนาศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเศษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ มีกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว มีครู นักเรียน และผู้ปกครอง ช่วยกันเกี่ยวข้าว จัดกันมาทุกปี อยากให้เด็กได้เรียนรู้ และสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน ขณะกำลังเกี่ยวข้าวกันเพลิน ๆ เด็ก ๆ มุงดูอะไรกัน นี่เลย น้องงูเหลือมตัวใหญ่มาก คุณครูเลยกันเด็ก ๆ อยู่ห่าง ๆ ก่อน ครูบอกงู ไปซะ ว่าง่ายเลื้อยไปแล้ว เด็ก ๆ ยังตามไปดูอีก 

เดินไปส่งงูเสร็จ แล้วกลับไปเกี่ยวข้าวให้เรียบร้อยด้วย

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark