ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

ขึ้นค่าผ่านทาง 5-10 บาท ดอนเมืองโทลล์เวย์

ดอนเมืองโทลล์เวย์

คนใช้รถจ่ายเพิ่ม ดอนเมืองโทลล์เวย์ ขึ้นค่าผ่านทาง 5-10 บาท  ขยับเพดาน 170 บาท เริ่ม 22 ธ.ค. 67

ทางด่วนขึ้นราคา
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการทางยกระดับอุตราภิมุข หรือทางด่วนโทล์ลเวย์เเจ้งว่า ในวันที่ 22 ธ.ค.67 เวลา 00.01 น. อัตราค่าผ่านทางที่คู่สัญญาสัมปทาน กำหนดตามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานทางหลวง ฉบับที่ 3/2550 ลงวันที่ 12 กันยายน 2550
สำหรับรอบระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า ระหว่างวันที่ 22 ธ.ค.67 ถึง วันที่ 21 ธ.ค.72 ช่วงดินแดง – ดอนเมือง จะมีการเปลี่ยนแปลง 10 บาท (ค่าเฉลี่ย 2 บาทต่อปี) และช่วงดอนเมือง – อนุสรณ์สถาน จะมีการเปลี่ยนแปลง 5 บาท (ค่าเฉลี่ย 1 บาทต่อปี) จากอัตรา ค่าผ่านทางในปัจจุบัน

BUGABOONEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก Don Muang Tollway

ดอนเมืองโทลล์เวย์

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark