สุดยอดสารคดีสุดสัปดาห์ ปราชญ์นักคิด...หลักชีวิตเดินดิน Philosophies that Conquer Despair

ความเชื่อเก่าถูกล้มล่มสลาย ความหวังสุดท้ายหมายที่พึ่ง ก่อกำเนิดเป็น 4 แนวคิด 4 ปรัชญา จาก 4 ผู้กล้าแห่งประวัติศาสตร์จีน ขงจื๊อ, ม่อจื๊อ, จวงจื่อ และหานเฟย ในสุดยอดสารคดีสุดสัปดาห์ "ปราชญ์นักคิด...หลักชีวิตเดินดิน The Hundred Schools of Thought : Philosophies that Conquer Despair" แล้วทุกคนจะรู้ว่าหลักการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย ให้อะไรมากมายกับชีวิต

Tags:  ปราชญ์นักคิด...หลักชีวิตเดินดิน Philosophies that Conquer Despair Philosophy สารคดีนักปราชญ์ นักปราชญ์ นักคิด สารคดี