ข่าวอื่นๆ

โอลิมปิก 2020 รวมโปรแกรมแข่งขันเรือใบ - วินด์เซิร์ฟ นักกีฬาไทย วันนี้

การแข่งขันกีฬาเรือใบ - วินด์เซิร์ฟใน โอลิมปิกเกมส์ 2020 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยนักกีฬาทีมชาติไทย ผ่านเข้ามาเล่นใน โตเกียว 2020 ได้ทั้งหมด 3 คน ประกอบด้วย กมลวรรณ จันทร์ยิ้ม นักกีฬาเรือใบ ประเภทเลเซอร์ เรเดียลหญิง, ศิริพร แก้วดวงงาม นักกีฬาวินด์เซิร์ฟ ประเภท RS:X หญิง และ ณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์ นักกีฬาวินด์เซิร์ฟ ประเภท RS:X ชาย ซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาไทยใน โอลิมปิก 2020 ทั้ง 3 คน มีดังนี้

ตารางการแข่งขันเรือใบ ประเภทเลเซอร์เรเดียลหญิง

นักกีฬาไทย : กมลวรรณ จันทร์ยิ้ม

วันที่ 25 กรกฎาคม เวลา 10.05 น. : เรซ 1
วันที่ 25 กรกฎาคม เวลา รอติดตาม : เรซ 2
วันที่ 26 กรกฎาคม เวลา 12.35 น. : เรซ 3
วันที่ 26 กรกฎาคม เวลา รอติดตาม : เรซ 4
วันที่ 27 กรกฎาคม เวลา 10.05 น. : เรซ 5
วันที่ 27 กรกฎาคม เวลา รอติดตาม : เรซ 6
วันที่ 29 กรกฎาคม เวลา 10.15 น. : เรซ 7
วันที่ 29 กรกฎาคม เวลา รอติดตาม : เรซ 8
วันที่ 30 กรกฎาคม เวลา 10.05 น. : เรซ 9
วันที่ 30 กรกฎาคม เวลา รอติดตาม : เรซ 10
วันที่ 1 สิงหาคม เวลา 13.33 น. : รอบชิงเหรียญทอง

ตารางการแข่งขันวินด์เซิร์ฟ ประเภทอาร์เอสเอ็กซ์ หญิง

นักกีฬาไทย : ศิริพร แก้วดวงงาม

วันที่ 25 กรกฎาคม เวลา 13.05 น. : เรซ 1
วันที่ 25 กรกฎาคม เวลา รอติดตาม : เรซ 2
วันที่ 25 กรกฎาคม เวลา รอติดตาม : เรซ 3
วันที่ 26 กรกฎาคม เวลา 10.05 น. : เรซ 4
วันที่ 26 กรกฎาคม เวลา รอติดตาม : เรซ 5
วันที่ 26 กรกฎาคม เวลา รอติดตาม : เรซ 6
วันที่ 28 กรกฎาคม เวลา 10.15 น. : เรซ 7
วันที่ 28 กรกฎาคม เวลา รอติดตาม : เรซ 8
วันที่ 28 กรกฎาคม เวลา รอติดตาม : เรซ 9
วันที่ 29 กรกฎาคม เวลา 11.05 น. : เรซ 10
วันที่ 29 กรกฎาคม เวลา รอติดตาม : เรซ 11
วันที่ 29 กรกฎาคม เวลา รอติดตาม : เรซ 12
วันที่ 31 กรกฎาคม เวลา 12.33 น. : รอบชิงเหรียญทอง

ตารางการแข่งขันวินด์เซิร์ฟ ประเภทอาร์เอสเอ็กซ์ ชาย

นักกีฬาไทย : ณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์

วันที่ 25 กรกฎาคม เวลา 10.05 น. : เรซ 1
วันที่ 25 กรกฎาคม เวลา รอติดตาม : เรซ 2
วันที่ 25 กรกฎาคม เวลา รอติดตาม : เรซ 3
วันที่ 26 กรกฎาคม เวลา 13.05 น. : เรซ 4
วันที่ 26 กรกฎาคม เวลา รอติดตาม : เรซ 5
วันที่ 26 กรกฎาคม เวลา รอติดตาม : เรซ 6
วันที่ 28 กรกฎาคม เวลา 10.05 น. : เรซ 7
วันที่ 28 กรกฎาคม เวลา รอติดตาม : เรซ 8
วันที่ 28 กรกฎาคม เวลา รอติดตาม : เรซ 9
วันที่ 29 กรกฎาคม เวลา 13.20 น. : เรซ 10
วันที่ 29 กรกฎาคม เวลา รอติดตาม : เรซ 11
วันที่ 29 กรกฎาคม เวลา รอติดตาม : เรซ 12
วันที่ 31 กรกฎาคม เวลา 13.33 น. : รอบชิงเหรียญทอง

ตารางสรุปเหรียญนักกีฬาไทย โอลิมปิก 2020 > รอติดตาม

โปรแกรมแข่งขันนักกีฬาไทย โอลิมปิก 2020 > คลิกที่นี่

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark