ข่าวอื่นๆ

โอลิมปิก 2020 รวมโปรแกรมแข่งขันว่ายน้ำ นักกีฬาไทย วันนี้

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำใน โอลิมปิกเกมส์ 2020 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยนักกีฬาทีมชาติไทย ผ่านเข้ามาเล่นใน โตเกียว 2020 ได้ทั้งหมด 2 คน ประกอบด้วย นวพรรษ วงค์เจริญ ประเภท ผีเสื้อ 100 และ 200 เมตรชาย, เจนจิรา ศรีสอาด ประเภทฟรีสไตล์ 50 และ 100 เมตรหญิง ซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาไทยใน โอลิมปิก 2020 ทั้ง 2 คน มีดังนี้

ตารางการแข่งขันว่ายน้ำ ประเภท ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย

นักกีฬาไทย : นวพรรษ วงค์เจริญ

วันที่ 29 กรกฎาคม เวลา 17.50 น. : ฮีตที่ 1
วันที่ 29 กรกฎาคม เวลา 17.53 น. : ฮีตที่ 2
วันที่ 29 กรกฎาคม เวลา 17.56 น. : ฮีตที่ 3
วันที่ 29 กรกฎาคม เวลา 17.59 น. : ฮีตที่ 4
วันที่ 29 กรกฎาคม เวลา 18.02 น. : ฮีตที่ 5
วันที่ 29 กรกฎาคม เวลา 18.05 น. : ฮีตที่ 6
วันที่ 30 กรกฎาคม เวลา 08.30 น. : รอบรองชนะเลิศ 1
วันที่ 30 กรกฎาคม เวลา 08.35 น. : รอบรองชนะเลิศ 2
วันที่ 31 กรกฎาคม เวลา 08.30 น. : รอบชิงชนะเลิศ

ตารางการแข่งขันว่ายน้ำ ประเภท ผีเสื้อ 200 เมตร ชาย

นักกีฬาไทย : นวพรรษ วงค์เจริญ

วันที่ 26 กรกฎาคม เวลา 17.29 น. : ฮีตที่ 1
วันที่ 26 กรกฎาคม เวลา 17.35 น. : ฮีตที่ 2
วันที่ 26 กรกฎาคม เวลา 17.41 น. : ฮีตที่ 3
วันที่ 26 กรกฎาคม เวลา 17.47 น. : ฮีตที่ 4
วันที่ 27 กรกฎาคม เวลา 09.35 น. : รอบรองชนะเลิศ 1
วันที่ 27 กรกฎาคม เวลา 09.41 น. : รอบรองชนะเลิศ 2
วันที่ 28 กรกฎาคม เวลา 08.49 น. : รอบชิงชนะเลิศ

ตารางการแข่งขันว่ายน้ำ ประเภท ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง

นักกีฬาไทย : เจนจิรา ศรีสอาด

วันที่ 30 กรกฎาคม เวลา 17.24 น. : ฮีตที่ 1
วันที่ 30 กรกฎาคม เวลา 17.26 น. : ฮีตที่ 2
วันที่ 30 กรกฎาคม เวลา 17.28 น. : ฮีตที่ 3
วันที่ 30 กรกฎาคม เวลา 17.30 น. : ฮีตที่ 4
วันที่ 30 กรกฎาคม เวลา 17.32 น. : ฮีตที่ 5
วันที่ 30 กรกฎาคม เวลา 17.34 น. : ฮีตที่ 6
วันที่ 30 กรกฎาคม เวลา 17.36 น. : ฮีตที่ 7
วันที่ 30 กรกฎาคม เวลา 17.38 น. : ฮีตที่ 8
วันที่ 30 กรกฎาคม เวลา 17.40 น. : ฮีตที่ 9
วันที่ 30 กรกฎาคม เวลา 17.42 น. : ฮีตที่ 10
วันที่ 30 กรกฎาคม เวลา 17.44 น. : ฮีตที่ 11
วันที่ 30 กรกฎาคม เวลา 17.46 น. : ฮีตที่ 12
วันที่ 31 กรกฎาคม เวลา 09.32 น. : รอบรองชนะเลิศ 1
วันที่ 31 กรกฎาคม เวลา 09.37 น. : รอบรองชนะเลิศ 2
วันที่ 1 สิงหาคม เวลา 08.37 น. : รอบชิงชนะเลิศ

ตารางการแข่งขันว่ายน้ำ ประเภท ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง

นักกีฬาไทย : เจนจิรา ศรีสอาด

วันที่ 28 กรกฎาคม เวลา 17.02 น. : ฮีตที่ 1
วันที่ 28 กรกฎาคม เวลา 17.05 น. : ฮีตที่ 2
วันที่ 28 กรกฎาคม เวลา 17.08 น. : ฮีตที่ 3
วันที่ 28 กรกฎาคม เวลา 17.11 น. : ฮีตที่ 4
วันที่ 28 กรกฎาคม เวลา 17.14 น. : ฮีตที่ 5
วันที่ 28 กรกฎาคม เวลา 17.17 น. : ฮีตที่ 6
วันที่ 28 กรกฎาคม เวลา 17.20 น. : ฮีตที่ 7
วันที่ 29 กรกฎาคม เวลา 08.53 น. : รอบรองชนะเลิศ 1
วันที่ 29 กรกฎาคม เวลา 08.58 น. : รอบรองชนะเลิศ 2
วันที่ 30 กรกฎาคม เวลา 08.59 น. : รอบชิงชนะเลิศ

ตารางสรุปเหรียญนักกีฬาไทย โอลิมปิก 2020 > รอติดตาม

โปรแกรมแข่งขันนักกีฬาไทย โอลิมปิก 2020 > คลิกที่นี่

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark