ข่าวอื่นๆ

โอลิมปิก 2020 รวมโปรแกรมการแข่งขันนักกีฬาไทย


โอลิมปิก 2020 ที่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จะเริ่มต้นพิธีเปิดในวันที่ 23 กรกฎาคม ถึง 8 สิงหาคม 2564 โดยมีการแข่งขันชิงชัยกันทั้งหมด 33 ชนิดกีฬา ซึ่งนักกีฬาไทยผ่านการคัดเลือกและได้สิทธิ์เข้าร่วม โอลิมปิก 2020 รอบสุดท้าย จำนวน 42 คน แต่ ธิติสรรค์ ปั้นโหมด นักชกทีมชาติไทยรุ่น 52 กก.ชาย ต้องถอนตัวจากอาการบาดเจ็บ จึงเหลือทัพนักกีฬาเข้าร่วม โอลิมปิก 2020 โตเกียว จำนวน 41 คน จาก 14 ชนิดกีฬา ได้แก่ ยิงปืน&ยิงเป้าบิน , ขี่ม้า , เทควันโด , จักรยาน , เรือใบ&วินด์เซิร์ฟ , มวยสากล , กรีฑา , เทเบิลเทนนิส , เรือแคนู , เรือกรรเชียง , กอล์ฟ , ยูโด , ว่ายน้ำและแบดมินตัน

เช็คโปรแกรมนักกีฬาไทยลงแข่ง โอลิมปิกเกมส์ โตเกียว 2020

ยิงปืน&ยิงเป้าบิน  > https://www.bugaboo.tv/sport/568372

ขี่ม้า https://www.bugaboo.tv/sport/568799

เทควันโด > https://www.bugaboo.tv/sport/568378

จักรยาน https://www.bugaboo.tv/sport/568804

เรือใบ&วินด์เซิร์ฟ > https://www.bugaboo.tv/sport/568592

มวยสากล https://www.bugaboo.tv/sport/568834

กรีฑา > https://www.bugaboo.tv/sport/568599

เทเบิลเทนนิส https://www.bugaboo.tv/sport/568828

เรือแคนู > https://www.bugaboo.tv/sport/568603

เรือกรรเชียงhttps://www.bugaboo.tv/sport/568824

กอล์ฟ > https://www.bugaboo.tv/sport/568605

ยูโด https://www.bugaboo.tv/sport/568814

ว่ายน้ำ > https://www.bugaboo.tv/sport/568606

แบดมินตัน > https://www.bugaboo.tv/sport/568607


สำหรับรายชื่อนักกีฬาไทยใน โอลิมปิก 2020 มีดังนี้

ยิงปืน&ยิงเป้าบิน 

1.เศวต เศรษฐาภรณ์ นักกีฬายิงเป้าบิน ประเภทแทร็ปชาย
2.อิศราภา อิ่มประเสริฐสุข นักกีฬายิงเป้าบิน ประเภทสกีตหญิง
3.สุธิยา จิวเฉลิมมิตร นักกีฬายิงเป้าบิน ประเภทสกีตหญิง
4.อิสรานุอุดม ภูริหิรัญพัชร์ นักกีฬายิงปืน ประเภทปืนสั้นยิงเร็ว 25 ม. ชาย
5.ณภัสวรรณ หย่างไพบูลย์ นักกีฬายิงปืน ประเภทปืนสั้นสตรี 25 ม. หญิง
6.ธันยพร พฤกษากร ยิงปืน นักกีฬายิงปืน ประเภทปืนสั้นสตรี 25 ม. หญิง

ขี่ม้า

7.อาริย์ณัฏฐา ชวตานนท์ นักกีฬาขี่ม้า ประเภททีมอีเว้นท์ติ้ง
8.วีรภัฎ ปิฏกานนท์ นักกีฬาขี่ม้า ประเภททีมอีเว้นท์ติ้ง
9.กรธวัช สำราญ นักกีฬาขี่ม้า ประเภททีมอีเว้นท์ติ้ง

เทควันโด

10. พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ เทควันโด รุ่น 49 กิโลกรัม หญิง
11.รามณรงค์ เสวกวิหารี เทควันโด รุ่น 58 กก.ชาย

จักรยาน

12. จุฑาธิป มณีพันธุ์ นักกีฬาจักรยาน ประเภทถนน หญิง
13.ชุติกาญจน์ กิจวานิชเสถียร นักกีฬาจักรยาน ประเภท BMX Racing

เรือใบ&วินด์เซิร์ฟ

14. กมลวรรณ จันทร์ยิ้ม นักกีฬาเรือใบ ประเภท เลเซอร์ เรเดียลหญิง
15. ศิริพร แก้วดวงงาม นักกีฬาวินด์เซิร์ฟ ประเภท RS:X หญิง
16.ณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์ นักกีฬาวินด์เซิร์ฟ ประเภท RS:X ชาย

มวยสากล

17. ใบสน มณีก้อน มวยสากล รุ่น 69 กิโลกรัม หญิง
18. สุดาพร สีสอนดี มวยสากล รุ่น 60 กิโลกรัม หญิง
19. ฉัตร์ชัยเดชา บุตรดี มวยสากล รุ่น 57 กิโลกรัม ชาย
20.จุฑามาศ จิตรพงศ์ มวยสากล รุ่น 51 กิโลกรัม หญิง

กรีฑา

21. คีริน ตันติเวทย์ กรีฑา ประเภทวิ่ง 10,000 เมตร ชาย
22. สุเบญรัตน์ อินแสง กรีฑา ประเภทขว้างจักรหญิง

เทเบิลเทนนิส

23. สุธาสินี เสวตรบุตร เทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว
24. อรวรรณ พาระนัง เทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว

เรือแคนู

25. อรสา เที่ยงกระโทก เรือแคนู สปริ้นท์ ประเภทเรือแคนู 1 คนหญิง ระยะ 200

เรือกรรเชียง

26. นวมินทร์ ดีน้อย เรือกรรเชียง ประเภท 2 ฝีพายชาย รุ่นไลท์เวท
27. ศิวกร วงศ์พิณ เรือกรรเชียง ประเภท 2 ฝีพายชาย รุ่นไลท์เวท

กอล์ฟ

28. อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ กอล์ฟบุคคลชาย
29. กัญจน์ กัญเจริญกุล กอล์ฟบุคคลชาย
30.ปภังกร ธวัชธนกิจ กอล์ฟบุคคลหญิง
31.เอรียา จุฑานุกาล กอล์ฟบุคคลหญิง

ยูโด

32.กชกร วรสีหะ ยูโด รุ่น 52 กิโลกรัมหญิง

ว่ายน้ำ

33.นวพรรษ วงค์เจริญ ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 100 และ 200 ม.ชาย
34.เจนจิรา ศรีสอาด ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 และ 100 ม. หญิง

แบดมินตัน

35. กันตภณ หวังเจริญ แบดมินตันชายเดี่ยว
36.รัชนก อินทนนท์ แบดมินตันหญิงเดี่ยว
37.บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธ์ แบดมินตันหญิงเดี่ยว
38.จงกลพรรณ กิติธรากุล แบดมินตันหญิงคู่
39.รวินดา ประจงใจ แบดมินตันหญิงคู่
40.เดชาพล พัววรานุเคราะห์ แบดมินตันคู่ผสม
41.ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย แบดมินตันคู่ผสม

ตารางสรุปเหรียญนักกีฬาไทย โอลิมปิก 2020 > https://www.bugaboo.tv/sport/568594

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark