ข่าวอื่นๆ

ผู้ตัดสินระดับไทยลีก 1-3 ทดสอบร่างกาย ก่อนลงทำหน้าที่รีโว่ ไทยลีก เลกสอง ฤดูกาล 2021/22


เมื่อวันที่ 2-4 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดการทดสอบสมรรถภาพ ร่างกายผู้ตัดสินในระดับไทยลีก 1-3 เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก เลกสองของฤดูกาล 2021/22

การทดสอบครั้งนี้ นำโดย แพรว สีหมากสุก หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินฝ่ายฟิตเทส, พ.จ.อ. ปรีชา กางรัมย์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินฝ่ายเทคนิค, ผศ. ชลัช ภิรมย์, มงคล รุ่งคล้าย, ไชยวัฒน์ กันสุธา,ณัฏฐ ศรีเสาวลักษณ์, สมศักดิ์ เสมสายัณห์, โกศล ชันแสง, สุรศักดิ์ คุณดิลกสิโรดม, พลกฤษณ์ นิตยชาติและ อรรถกร เวชการ

ซึ่งการทดสอบดังกล่าวประกอบไปด้วย ผู้ตัดสินไทยลีก 1-3
ผู้ตัดสินไทยลีก 1-2 รูปแบบการทดสอบ Dynamic YOYO Level 18-5
ผู้ช่วยผู้ตัดสินไทยลีก 1-2 รูปแบบการทดสอบ ARIET Level 15.5-4
ผู้ตัดสินชายไทยลีก 3 (T3) รูปแบบการทดสอบ Dynamic YOYO Level 18-2
ผู้ตัดสินหญิงไทยลีก 3 (T3) รูปแบบการทดสอบ Dynamic YOYO Level 17-5

ซึ่งผลการทดสอบ มีดังนี้

ไทยลีก 1 เข้าร่วมการทดสอบ 53 คน
- ผ่านการทดสอบ 53 คน

ไทยลีก 2 เข้าร่วมการทดสอบ 83 คน
- ผ่านการทดสอบ 83 คน

ไทยลีก 3 เข้าร่วมการทดสอบ 385 คน
ภาคเหนือ
- ผ่านการรทดสอบ 42 คน
ภาคกรุงเทพมหานคร
- ผ่านการรทดสอบ 61 คน
ภาคตะวันตก
- ผ่านการรทดสอบ 45 คน
ภาคตะวันออก
- ผ่านการรทดสอบ 48 คน
ภาคใต้
- ผ่านการรทดสอบ 73 คน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ผ่านการรทดสอบ 111 คน

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark