ข่าวอื่นๆ

สมาคมฟุตบอลฯ แจ้งสโมสรสมาชิกไทยลีก 1- 3 รับเงินสนับสนุน งวดที่ 2 รวม 112,500,000 บาท


 
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลลีกภายในประเทศ แจ้งสโมสรสมาชิกระดับ ไทยลีก 1 - ไทยลีก 3 รับเงินสนับสนุน แบบให้เปล่า ครั้งที่ 2/2564/65 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 112,500,000 บาท

โดยให้ติดต่อรับเงินสนับสนุนได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. ( ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์ ) ณ ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่) อาคาร 40 ปี (อาคาร 2) การกีฬาแห่งประเทศไทย 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

สโมสรไทยลีก 1  จำนวน 16 สโมสร ทีมละ 5,000,000 บาท
สโมสรไทยลีก 2  จำนวน 18 สโมสร ทีมละ 750,000 บาท
สโมสรไทยลีก 3  จำนวน 76 สโมสร ทีมละ 250,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  112,500,000 บาท

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark