ข่าวอื่นๆ

โปรแกรมแข่ง ถ่ายทอดสด อีสปอร์ต ทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2021


เช็คโปรแกรมการแข่งขัน รายชื่อนักกีฬาอีสปอร์ต ทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2021 (ครั้งที่ 31) ที่ประเทศเวียดนาม

รายชื่ออีสปอร์ต FIFA Online 4 (ฟีฟ่า ออนไลน์ 4) ซีเกมส์ 2021 ทีมชาติไทย
1. พัฒนศักดิ์ วรนันท์ (JUBJUB)
2. สรวิศ รจนะศิลปิน (Michael04)
3. ธีเดช ทรงสายสกุล (TDKeane)
4. สราวุธ ใจมา (Dari)

โปรแกรมอีสปอร์ต FIFA Online 4 (ฟีฟ่า ออนไลน์ 4) ทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2021
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
- ดราฟต์ตัวสำหรับแข่งขัน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 
- รอบ Group Stage เวลา 10.00 น.
- รอบ Semi-Final เวลา 15.30 น.

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.
- รอบ Grand Final

รายชื่ออีสปอร์ต Arena of Valor ซีเกมส์ 2021 ทีมชาติไทย
1. ธนา สมบูรณ์พร้อม (NTNz)
2. พสุ เย็นสบาย (Erez)
3. ภัคพล แซ่ท่อง (IPodPro)
4. พีรวัส เปียชาติ (MOOP)
5. โทนี่ เอกพงศ์ โกรอฮอเนน (Tony)
6. สรรเพชร มารัตน์ (FirstOne)
7. สรวิชญ มหาวนากูล (isilindilz)

โปรแกรมอีสปอร์ต Arena of Valor ทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2021
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
- รอบแบ่งกลุ่ม เวลา 10.15 น. ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติมาเลเซีย
- รอบแบ่งกลุ่ม เวลา 14.00 น. ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติสปป.ลาว
- รอบแบ่งกลุ่ม เวลา 16.30 น. ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติเวียดนาม
- รอบแบ่งกลุ่ม เวลา 19.00 น. ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติฟิลิปปินส

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565
- รอบ Lower Brackets Semi-Finals เวลา 14.00 น. อันดับ 2 รอบแบ่งกลุ่ม พบ อันดับ 3 รอบแบ่งกลุ่ม
- รอบ Upper Brackets Semi-Finals เวลา 16.30 น. อันดับ 1 รอบแบ่งกลุ่ม พบ ผู้ชนะ MATCH 1

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565
- รอบชิงเหรียญทองแดง เวลา 09.00 น. ผู้แพ้ MATCH 1 พบ ผู้แพ้ MATCH 2
- รอบชิงเหรียญทอง เวลา 15.00 น. ผู้ชนะ MATCH 2 พบ ผู้ชนะ MATCH 3

รายชื่ออีสปอร์ต League of Legends ซีเกมส์ 2021 ทีมชาติไทย
1. กีรติ วรรณพงษ์ (Ghye17)
2. นนทวัฒน์ เหว่าโต (yaho)
3. พีรพัฒน์ รัตนสินเกล้า (SMAII)
4. ณฐพล ดวงพัตตรา (White support)
5. ธนโชติ โสภณปณคุณ (Daydream Blue)
6. ชาญวิทย์ ทับทิม (YBUR)

โปรแกรมอีสปอร์ต League of Legends ทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2021
วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น.
- รอบ Group Stage 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 
- รอบ Semi-Final เวลา 11.00 น.
- รอบ Grand Final เวลา 16.00 น.

รายชื่ออีสปอร์ต LoL: Wild Rift ประเภททีมชาย ซีเกมส์ 2021 ทีมชาติไทย
1. ประสิทธิชัย เจียดชาติ (Valdus)
2. จิรพัฒน์ ขาวมี (Catsatan)
3. สรกฤศ บูรณะธนะสิน (Whatthejes)
4. เมธิส วงศ์ชูศรี (NoeL)
5. นัฐพงษ์ เม้นกะสิการ (G4)
6. ณัฐชนน ใหญ่หลวง (Archeny)
7. จักรกฤษณ์ คงอุบล (Lloyd)

โปรแกรมอีสปอร์ต LoL: Wild Rift ประเภททีมชาย ทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2021
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น.
- รอบ Group Stage

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น.
- รอบ Semi-Final 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.
- รอบ Grand Final 

รายชื่ออีสปอร์ต LoL: Wild Rift ประเภททีมหญิง ซีเกมส์ 2021 ทีมชาติไทย
1. กานต์สินี ธนาทิพปิยพัทธ์ (KNOXKINS)
2. นันทัชพร เรืองสุวรรณ (MINAKA)
3. เปมิกา รามานิ ทารานิ (ELIZENT)
4. นภัสพร อุปจ๊ะ (LAWYS)
5. ปรียาวรรณ พุทธชาติ (GAMBLING)
6. กนกภรณ์ ปานพิมพ์ (GHOST)
7. ธิติมา นามศิริพงศ์พันธุ์ (TOMAIRU)

โปรแกรมอีสปอร์ต LoL: Wild Rift ประเภททีมหญิง ทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2021
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น.
- รอบ Group Stage

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น.
- รอบ Semi-Final

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น.
- รอบ Grand Final

รายชื่ออีสปอร์ต Free Fire ซีเกมส์ 2021 ทีมชาติไทย
1. มทินา ทาประเสริฐ
2. อนุชา ลำเพา
3. สิทธา งามชนะ
4. สิทธิศักดิ์ หงษ์คำผิว
5. วราวุธ เพ็ญไพฑูรย์
6. ภาณุวัฒน์ ชินวงค์เกตุ (COZQ)
7. ธนากร ชมภูราช (PETER)
8. ณัฐวุฒิ ขันตี (ZEEBA)
9. เทวา กันยากุล (THEWA)
10. ปัญวัฒน์ อยู่เกตุ (YURO77)

โปรแกรมอีสปอร์ต Free Fire ทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2021
วันที่ 13 พฤษภาคม 2565
- รอบ Group Stage เวลา 10.00 น.
- รอบ Semi-Final เวลา 15.30 น.

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.
- รอบ Grand Final

รายชื่ออีสปอร์ต PUBG Mobile ซีเกมส์ 2021 ทีมชาติไทย
1. ภูวิวัฒน์ ตานี
2. ศิกรินทร์ นพรัตน์
3. ภูรินษ์ ร้องขันแก้ว
4. ณัชพล โสมทัต
5. สดายุทธ มุกดาสวัสดิ์
6. พีรพล พุ่มรัตน์ (BEER11)
7. ศุภชัย สิงห์แก้ว (SchwepXz)
8. ธีระพงษ์ มุระศรี (MR5)
9. ธฤต ปลูกสร้าง (Vintorez)
10. อัศวยุช เอื้อเฟื้อพันธ์ (Ices)

โปรแกรมอีสปอร์ต PUBG Mobile ทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2021
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
- รอบ Group Stage ประเภททีม เวลา 10.30 น.
- รอบ Group Stage ประเภทบุคคล เวลา 15.30 น.

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
- รอบ Semi-Final ประเภททีม เวลา 10.30 น.
- รอบ Semi-Final ประเภทบุคคล เวลา 15.30 น.

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
- รอบ Grand Final ประเภททีม เวลา 11.00 น.
- รอบ Grand Final ประเภทบุคคล เวลา 11.00 น.

เช็คโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2021 คลิกที่นี่

เช็คตารางสรุปเหรียญ ซีเกมส์ 2021 คลิกที่นี่

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark